Sök

Avgifter för tillstånd

För att du ska få din ansökan om tillstånd prövad måste du i de flesta fall betala en ansökningsavgift. Avgiften avser prövningen av ansökan och du får därför inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Handläggningen påbörjas efter betalning

I vissa av polisens e-tjänster kan du betala avgiften direkt när du skickar in ansökan. I andra fall skickar vi en inbetalningsavi efter att vi mottagit och registrerat din ansökan. Inbetalningsavin skickas då till den adress du angett. Vi börjar handläggningen först när avgiften är betald.

Avgifter för tillståndsansökan

 
Tillstånd Avgift
Anordna offentlig tillställning 870 kr
Anordna allmän sammankomst 320 kr
Använda offentlig plats 870 kr
Insamling av pengar på offentlig plats 320 kr
Använda pyrotekniska varor 870 kr
Sprängning 1660 kr
Skjuta inom detaljplanelagt område 1660 kr
Använda skjutbana 7100 kr
Bedriva larminstallationsverksamhet 2 900 kr
Bedriva hotell och/eller pensionat 4 600 kr
Bedriva försäljning av dyrkverktyg avgiftsfritt
Registrera handel med begagnade varor avgiftsfritt

Blandade arrangemang betyder fler avgifter

Ett och samma tillståndsärende kan innebära flera olika prövningar och då tas fler än en avgift ut. Ett exempel är när en ansökan om att få anordna en offentlig tillställning i form av en marknad även medför att en offentlig plats ska användas. Det blir då en prövning av dels själva tillställningen, dels användandet av platsen. Två avgifter kommer därför tas ut.

Ett annat exempel är stadsfester eller liknande större arrangemang där du kan behöva tillstånd för såväl allmän sammankomst som offentlig tillställning.

Dessa kallas för blandade arrangemang och bedöms många gånger innehålla flera allmänna sammankomster och/eller offentliga tillställningar, vilket påverkar den totala ansökningsavgiftens storlek.

Anmälan är avgiftsfri

Det finns undantagsfall då det räcker med en anmälan istället för tillstånd. Ett sådant exempel är att anordna en konsert inomhus. Om exempelvis pyroteknik ska användas vid konserten tar vi däremot en avgift för prövningen av användande av pyroteknik.

Är du osäker på om just ditt arrangemang eller din verksamhet kräver tillstånd och vilken ansökningsavgiften blir kan du kontakta Polismyndigheten.