JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område. En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används.

En offentlig plats kan också vara en galleria under dess öppettider. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Tillstånd krävs dock inte om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Exempel på offentlig plats som kräver tillstånd

  • Uteservering.
  • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen).
  • Placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark) (så kallad byggetablering).
  • Placering av byggnadsställning (så kallad byggetablering).
  • Placering av skylt, bord eller scen.
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd (ansök hos polisen).
  • Insamling av pengar.

För de fem första punkterna ovan, när det gäller tillstånd för verksamhet inom vägområde utanför detaljplan krävs i stället tillstånd enligt väglagen.

Tillstånd enligt väglagen ansöker du om på Trafikverkets webbplats.

Ansök om tillståndet - så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Använd e-tjänst

Gäller det tillstånd för uteservering eller byggetablering kan du även söka via e-tjänst.

Sök tillstånd för byggetablering via e-tjänst

Sök tillstånd för uteservering via e-tjänst

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

  • Avgift för ansökan tillstånd användande av offentlig plats är 700 kr.
  • Avgift för ansökan tillstånd penninginsamling är 250 kr.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Under vår och sommar har vi "högsäsong" med ett väldigt stort inflöde av ansökningar. Det kan innebära förlängda handläggningstider.

Mer om användande av offentlig plats

Tillstånd för insamling av pengar

Regler om tillstånd för penninginsamling kan finnas i kommunernas lokala
föreskrifter. Vissa kommuner kräver alltså tillstånd, kontakta din kommun för information.

Syftet med tillståndet är enligt ordningslagen att en kommun ska kunna upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Om tillstånd behövs enligt den lokala föreskriften söker du den hos polisen.

Lista kommuner på Sveriges kommuner och landstings webbsida

Torgförsäljning

På vissa platser tillåter kommunerna torgförsäljning, utan att det krävs polistillstånd. Kontrollera med din kommun om vad som gäller. Om det inte är en plats som kommunen upplåter för torgförsäljning krävs polistillstånd.

Till toppen