JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område. En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används.

Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. En offentlig plats kan också vara en galleria.

Tillstånd krävs inte om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exmpel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Exempel på användning av offentlig plats som kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning)
  • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd (ansök hos polisen)
  • Insamling av pengar

Gör din ansökan i god tid

Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början. Under vår och sommar är det väldigt många ansökningar. Det kan innebäralängre tid att handlägga sitt ärende.

Offentlig plats - så här söker du tillstånd

1. Fyll i blanketten 

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

3. Betala avgiften för tillståndsansökan

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. Avgift för tillstånd att använda offentlig plats är 700 kronor. Avgift för tillstånd för penninginsamling är 250 kronor.

När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Avgiften gäller handläggningen och tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

Kommuner kan ha lokala föreskrifter

Tillstånd för insamling av pengar

Regler om tillstånd för penninginsamling kan finnas i kommunernas lokala
föreskrifter. Vissa kommuner kräver alltså tillstånd, kontakta din kommun för information.

Syftet med tillståndet är enligt ordningslagen att en kommun ska kunna upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Om tillstånd behövs enligt den lokala föreskriften söker du det hos polisen.

Torgförsäljning

På vissa platser tillåter kommunerna torgförsäljning, utan att det krävs polistillstånd. Kontrollera med din kommun om vad som gäller. Om det inte är en plats som kommunen upplåter för torgförsäljning krävs polistillstånd.

Till toppen