Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Du behöver ofta tillstånd för att använda offentlig plats. Det kan vara till exempel en gata, trottoar eller park.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket.

Ansök om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket

Offentlig plats – exempel som kräver tillstånd

  • Uteservering.
  • Filminspelning.
  • Placering av skylt, bord, tält eller scen.
  • Insamling av pengar i bössor eller liknande (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Försäljning på offentlig plats. På vissa platser tillåter kommunen försäljning/torghandel utan polistillstånd. Kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller.
  • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning).
  • Störande buller. Exempelvis pålning, nitning och stenkross (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).
  • Affischering (om din kommun kräver det, kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller).

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Så ansöker du

Följ stegen nedan för att ansöka. Följ stegen nedan för att ansöka. Tänk på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1-2 veckor, men under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar ansökan.

1. Använd e-tjänst eller fyll i ansökningsblankett

Om du ska ansöka om tillstånd för uteservering eller byggetablering kan du använda dig av e-tjänster.

E-tjänst för uteservering

E-tjänst för byggetablering

Om du ska ansöka om tillstånd för annan verksamhet på offentlig plats, eller inte har möjlighet att ansöka digitalt, ska du använda dig av blanketterna nedan.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Om du använder en digital blankett måste du först spara blanketten på din dator. Sen kan du fylla i den och spara igen. Annars finns det en risk att din ansökan är tom när den kommer till oss.

Fyll i blanketten med så mycket information du kan och bifoga skiss. Om vi behöver begära in kompletteringar, tar handläggningen längre tid.

2. Skicka in ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation.  

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

När din ansökan är registrerad skickas en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Avgiften för ansökan om tillstånd att använda offentlig plats är 870 kronor. Avgiften för insamling av pengar är 320 kronor. Avgiften ska betalas innan handläggningen kan påbörjas. Avgiften gäller prövningen av din ansökan och tas ut oavsett om du får tillstånd eller inte. Beroende på omfattning kan en högre ansökningsavgift komma att tas ut.

4. Beslut

Beslutet skickas till den e-postadress du angivit. Har du inte angett en e-postadress skickas det istället till den postadress du angivit.

5. Övrig information

Vad som gäller på offentlig plats styrs av ordningslagen. Du hittar mer information om ordningslagen på Riksdagens webbplats.

Ordningslagen på Riksdagens webbplats

Till toppen