Sök

Kontroll av pass/nationellt id-kort

De här sidorna är till för dig som har ett arbete där du behöver kontrollera att ett pass är giltigt. Här finns också certifikat för att verifiera äktheten.

Kontrollera giltighet för pass och nationellt id-kort

Med e-tjänsten för giltighetskontroll kan du som exempelvis arbetar på bank kontrollera giltigheten för svenska pass och nationella id-kort utfärdade av Polismyndigheten. Du får svar direkt.

Så kontrollerar du giltigheten

  1. Gå till sidan Giltighetskontroll id-handling.
  2. Fyll i handlingens nummer, personnummer och giltighetstid och klicka på Kontrollera uppgifter.
  3. Du kan få tre olika svar: Giltig, Spärrat eller Inget resultat. 

Giltighetskontroll id-handling

Inget resultat  

Om du sökt och fått Inget resultat till svar kan det bero på något av följande: 

  • Uppgifterna har blivit felaktigt inmatade.
  • Id-handlingen är inte utfärdad av Polismyndigheten. 
  • Id-handlingen är förfalskad. 

Förutom Polisen utfärdar även Transportstyrelsen och Skatteverket id-handlingar. Diplomat och tjänstepass utfärdas av Utrikesdepartementet. 

Lär dig mer om säkerhetsdetaljer som kan hjälpa dig avgöra om en handling är äkta:

Hur du enkelt och korrekt kontrollerar äktheten i svenska id-handlingar kan du läsa mer om i  De sju stegen (handbok), Bankföreningen 

Säkerhetsdetaljer i europeiska pass, Europeiska rådet

CVCA-certifikat

Sverige använder CVCA-certifikat för att låsa in biometrisk skyddad information i svenska resehandlingar. Här kan du ladda ner certifikatet. 

CVCA-certifikat

CSCA-certifikat

Här finns aktuell information om CSCA-certifikat, som möjliggör verifiering av elektroniska resehandlingar utgivna av Sverige. Du kan också ladda ner certifikatet. 

CSCA-certifikat