Giltiga svenska resehandlingar

En resehandling ska styrka din identitet och ditt medborgarskap. Pass och nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten är de enda giltiga resehandlingarna som styrker din identitet och medborgarskap. Körkort är inte en resehandling.

Nationellt ID-kort

Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten kan användas vid resa inom EU/EES.

Pass

Pass kan användas vid samtliga resor. Vissa länder kräver att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Kontakta landets ambassad för att veta vad som gäller.

Ska du resa inom Norden?

Om du är svensk medborgare och ska resa inom Norden gäller det att du har med dig giltig legitimation, som exempelvis ett körkort, för att kunna styrka din identitet.

Du som ska ut och resa har ansvar för att kontrollera att du har giltig resehandling för landet du ska resa in i.

Andra id-handlingar

Behöver du ett ID-kort för att styrka din identitet i Sverige, finns andra ID-kort:

  • ID-kort utfärdat av Skatteverket 
  • Svenskt pass med vinröd pärm
  • Svenskt nationellt ID-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
  • Svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Förberedelser inför resan

Det finns mycket att tänka på inför en resa. På regeringens hemsida hittar du mer information om exempelvis försäkringar och vaccinationer.

Giltiga id-handlingar vid ansökning av pass eller nationellt id-kort

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling. En godkänd sådan innehåller bland annat personnummer, fotografi, fullständigt namn, namnunderskrift och giltighetstid.

Läs mer:

Giltiga id-handlingar