Sök

CVCA-certifikat

Sverige har CVCA vilken används för att låsa in biometrisk skyddad information i svenska resehandlingar.

Samtliga svenska CVCA-certifikat

Ladda ner SE CVCA (zip, 10 kB)

Swedish SPOC CA

Det unika namnet på SE SPOC CA är:

C = SE, O = Polismyndigheten, CN = Swedish SPOC CA

Samtliga SE SPOC CA

Ladda ner SE SPOC CA (zip, 2 kB)

Certifikatåterkallningslista/Certificate Distribution Point (CRL)

CRL for issuer "C=SE,O=Polismyndigheten,CN=Swedish SPOC CA v1"

cert.polisen.se/SPOC

Detaljerad information om SE CVCA och SPOC CA

Information om SE CVCA SPOC CA (pdf, 72 kB)

Den utfärdande myndigheten är:

Polismyndigheten
P.O. Box 12256
SE-106 75 Stockholm

Kontakt via e-post: emrtd-spoc@polisen.se  

Certifikatpolicy SE SPOC

Swedish National Certificate Policy (pdf, 707 kB)