Alla blanketter

Här hittar du polisens blanketter.

Ifylld blankett mejlas, postas eller lämnas till polisen i ditt län, om inte annat framgår av blanketten. Polisens adresser

De flesta blanketter finns i två versioner; för utskrift och för dator.

Vill du skriva ut blanketten och fylla i den för hand så väljer den som heter ”för utskrift”.

Vill du fylla i blanketten på skärm väljer du ”för dator” i listan. Glöm inte att spara filen innan du fyller i den och efter att du fyllt i den. Om det krävs en underskrift måste blanketten dessutom skrivas ut och undertecknas innan du skickar den till oss.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från  Adobes webbplats

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Hitta rätt blankett

Du kan söka/filtrera blanketter inom olika ämnesområden.

Fäll ut menyn för att filtrera blanketter efter ämne
Filtreringsval
 • Anmälan begäran om återkallelse av tillstånd för hotell- eller pensionatrörelse (för utskrift)

  15 juni 08:37

  PM 571.5 Skriv ut och fyll i för hand. Skicka blanketten med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post. Anmälan kan även göras via e-tjänst, se länk nedan.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 571-5 för utskrift.pdf

  Relaterade länkar

 • Anmälan om idrottsarrangemang (för dator)

  09 augusti 10:43

  PM 512.1 Anmälan om offentlig tillställning enligt 2 kap 5§ första stycken ordningslagen. Spara blanketten på datorn, fyll i den och skicka via e-post eller skriv ut och skicka med vanlig post. Använd e-tjänst i första hand, se nedan.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 512-1.pdf

  Relaterade länkar

 • Anmälan om idrottsarrangemang (för utskrift)

  09 augusti 10:45

  PM 512.1 Skriv ut och fyll i för hand. Skicka blanketten med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 512-1 för utskrift.pdf

  Relaterade länkar

 • Ansökan om EU registerutdrag för enskild person (för dator)

  04 augusti 12:45

  PM 442.10 För att begära ett utdrag på dig själv från ett annat EU-lands kriminalregister där du är/har varit bosatt eller är medborgare. Spara blanketten på datorn, fyll i den och skriv ut. Underteckna och skicka med post eller scanna in och mejla.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 442-10.pdf

  Relaterade länkar

 • Ansökan om EU registerutdrag för enskild person (för utskrift)

  07 augusti 13:05

  PM 442.10 För att begära ett utdrag på dig själv från ett annat EU-lands kriminalregister där du är/har varit bosatt eller är medborgare. Skriv ut och fyll i för hand. Skicka blanketten med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 442-10 för utskrift.pdf

  Relaterade länkar

 • Ansökan om förordande som ordningsvakt (för dator)

  06 april 14:54

  PM 671.1 Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning. Spara blanketten på datorn, fyll i den och skicka via e-post eller skriv ut och skicka med vanlig post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 671-1.pdf

  Relaterade länkar

 • Ansökan om förordande som ordningsvakt (för utskrift)

  06 april 11:16

  PM 671.1 Ansökan om förordnande som ordningsvakt och utbildning. Skriv ut och fyll i för hand. Skicka blanketten med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 671-1 för utskrift.pdf

  Relaterade länkar

 • Ansökan om förordnande som jakttillsynsman (för dator)

  24 oktober 14:33

  PM 696.1 Ansökan är avgiftsfri och skickas till länsstyrelsen på den ort där sökande är folkbokförd. Spara blanketten på datorn, fyll i den och skriv ut. Underteckna och skicka med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 696-1.pdf
 • Ansökan om förordnande som jakttillsynsman (för utskrift)

  24 oktober 14:40

  PM 696.1 Ansökan är avgiftsfri och skickas till länsstyrelsen på den ort där sökande är folkbokförd. Intyg om genomförd utbildning ska bifogas. Länsstyrelsen förordnar jakttillsynsmän med stöd av 53 § jaktförordningen (1987:905).

  Dokumentet

  Polisens blanketter 696-1 för utskrift.pdf
 • Ansökan om förordnande som naturvårdsvakt (för dator)

  09 oktober 13:53

  PM 696.3. Ansökan är avgiftsfri och ska skickas till länsstyrelsen på den ort där sökande är folkbokförd. Spara blanketten på datorn, fyll i den och skriv ut. Underteckna och skicka med vanlig post eller scanna in och skicka via e-post.

  Dokumentet

  Polisens blanketter 696-3.pdf