Sök
Stäng Meny

Alla blanketter

Här hittar du polisens blanketter.

Ifylld blankett mejlas, postas eller lämnas till polisen i ditt län, om inte annat framgår av blanketten. Polisens adresser

De flesta blanketter finns i två versioner; för utskrift och för dator.

Vill du skriva ut blanketten och fylla i den för hand så väljer den som heter ”för utskrift”.

Vill du fylla i blanketten på skärm väljer du ”för dator” i listan. Glöm inte att spara filen innan du fyller i den och efter att du fyllt i den. Om det krävs en underskrift måste blanketten dessutom skrivas ut och undertecknas innan du skickar den till oss.

Fylla i blanketter digitalt

För att öppna och fylla i pdf-blanketter på skärmen behöver du en webbläsare som kan öppna pdf-filer eller en pdf-läsare som Adobe Reader. Webbläsare som kan öppna pdf-filer är Chrome, Edge, Internet explorer, Opera och Safari. Adobe Reader kan du ladda ner gratis från Adobes webbplats

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Hitta rätt blankett

Du kan söka/filtrera blanketter inom olika ämnesområden.

Fäll ut menyn för att filtrera blanketter efter ämne
Filtreringsval