Sök

Ring oss med bildtelefoni, texttelefoni eller teletal

Du som har någon form av funktionsnedsättning och behöver stöd vid telefonsamtal kan ringa oss med hjälp av texttelefoni, bildtelefoni eller teletal. Tjänsterna kostar inget.

Ring oss med texttelefoni 

Texttelefoni innebär att en förmedlare ringer upp den du vill prata med och gör om text till tal och tal till text. Tjänsten finns för svenska och engelska. Förmedlaren har tystnadsplikt. 

Du som skriver din dialog kan kontakta oss på tre sätt: 

 • på webbsidan texttelefoni.se
 • i mobilappen texttelefoni.se (finns i Google play och App store)
 • med en texttelefon: texttelefon@texttelefoni.se.

Du som vill kontakta någon som skriver sin dialog använder en vanlig telefon.

 • Ring 020-600 650. När du kommer fram säger du vilket telefonnummer eller adress du vill ringa.

Ta reda på mer: texttelefoni.se

Ring oss med bildtelefoni 

Bildtelefoni innebär att en tolk ringer upp den du vill tala med och gör om svenskt teckenspråk till tal och svenskt tal till teckenspråk. 

Du som använder teckenspråk kan kontakta oss på tre olika sätt: 

 • på webbsidan bildtelefoni.net
 • i mobilappen bildtelefoni.net (finns i Google play och i App store)
 • med bildtelefon: bildtelefontolk@tolk.sip.nu.

Du som vill ringa någon som använder teckenspråk använder vanlig telefon. 

 • Ring 020-28 00 20 och säg vilket telefonnummer eller adress du vill ringa.

Ta reda på mer: bildtelefoni.net

Ring oss med teletal – stöd i samtal

Teletal är en tjänst för dig som har svårt att prata i telefon. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel

 • underlätta för dig att komma rätt i växeln
 • tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet
 • ge minnesstöd
 • skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Tjänsten erbjuds bara på svenska. 

 • Ring 020-22 11 44. Det är samma nummer för alla som vill använda tjänsten. Du ringer på en vanlig telefon. 

Ta reda på mer: teletal.se

Post- och telestyrelsen ansvarar för tjänsterna

I Sverige finns tre samtalsförmedlande tjänster: Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal. Tjänsterna har tagits fram för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ringa på samma villkor som andra. 

Tjänsterna ger också alla som vill ringa till personer med funktionsnedsättning möjlighet att göra det. I tjänsterna deltar en tolk eller förmedlare för att möjliggöra samtalet.

Det är Post- och telestyrelsens som ansvarar för tjänsterna.