Sök
Stäng Meny

Stöd för dig som närstående till individ i kriminell miljö

Om du är närstående till någon som ingår i en kriminell miljö kan det finnas anledning att förbättra ditt skydd och vara vaksam. Här finns vägledning för dig.

Är du utsatt för pågående brott?

Ring 112!

Ladda ner appen 112 SOS Alarm

För att snabbt kunna kontakta polisen är det bra att ladda ner appen 112 SOS Alarm. Den är 112:s officiella app och är gratis att ladda ner. Appen visar också var du befinner dig.

Var uppmärksam

  • Se till att vara uppmärksam på avvikelser. Det kan handla om en bil som du tidigare inte sett i anslutning till ditt hem, okända personer som utan synlig anledning rör sig i närområdet eller kvarglömda väskor och annat som kan innehålla farliga föremål.
  • Släpp inte in okända personer i din bostad eller trappuppgång.
  • Öppna aldrig dörren om du inte vet vem som knackar/ringer på.
  • Håll dig uppdaterad om vad som händer i din närmiljö genom att till exempel prata med grannar och andra i ditt område, såsom skola och fritid samt näringsidkare.
  • Fundera över om du kan ändra dina dagliga rutiner och variera dina resvägar.

Se över dina sociala medier

Fundera på vilka uppgifter du lägger ut på sociala medier. Information eller bilder på din familj, ditt hem eller andra ställen du besöker regelbundet bör inte läggas ut. Du bör inte heller visa vilka regelbundna rutiner du har eller annat som gör det lätt för andra att kartlägga dig eller förutse var du kommer befinna dig på ett visst ställe. Det kan exempelvis handla om rutiner kring träning, arbete eller sociala aktiviteter.

Lämna ut få uppgifter om ditt boende

Lämna ut så få uppgifter som möjligt om ditt boende. Om du känner dig otrygg i ditt boende kanske du tillfälligt kan flytta hem till någon anhörig eller vän. Om du gör det bör du berätta om det för så få personer som möjligt.

Skyddade personuppgifter

I vissa fall kan det finnas behov att ansöka om skyddade personuppgifter. Mer information om detta och om hur du ansöker om skyddade personuppgifter finns här på polisen.se.

Skyddade personuppgifter

Tipsa eller anmäl brott till polisen

Om du har information att lämna till polisen kan du ta kontakt med vilken polis som helst eller anonymt lämna tips på webben.

Tipsa polisen via webben

Polisanmäl alltid om du utsätts för brott.

Anmäl brott

Känner du någon som vill hoppa av?

Känner du någon i din närhet, oavsett om det är en vuxen eller ett barn, som vill lämna den kriminella miljön finns hjälp att få genom myndigheternas avhopparverksamheter.

Avhoppare

Här finns stöd

Det finns olika former av stöd att få beroende vilka behov du har.  

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården ansvarar för personer med fysiska skador eller psykiska besvär. Enklast är att besöka 1177.

Om det är akut, ring 112!

Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för brottsofferstöd till både den utsatta och dess anhöriga. Det kan gälla psykologiskt och socialt stöd samt ekonomisk och praktisk hjälp. Ta kontakt med din kommuns socialtjänst för mer information.

Allt fler kommuner har också stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen. De kan erbjuda stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp. Kontakta din kommun för att komma i kontakt med rätt stödcentrum.

Stödorganisationer

Det finns olika typer av ideella organisationer, exempelvis brottsofferjourer, kvinnojourer, mansjourer, stödmottagningar till hbtqi-personer samt organisationer som är mer inriktade på barn och unga.

Brottsoffermyndighetens hemsida finns kontaktuppgifter till flera olika stödorganisationer. 

I de fall en anhörig blivit våldsdödad finns även Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) som erbjuder de anhöriga olika former av stöd och hjälp.