Sök

Stöd från andra organisationer

Det finns flera olika organisationer som erbjuder hjälp till brottsutsatta och deras anhöriga. Som anhörig kan man behöva kunskap om hur du kan stötta och hjälpa en person som blivit utsatt för brott.

Här nedan hittar du några av de  organisationer, myndigheter och andra instanser som finns där du som brottsutsatt eller anhörig till brottsutsatt kan få stöd. I många organisationer finns personer med liknande erfarenheter.

Kommunerna kan stötta

Kommunerna kan erbjuda stöd och hjälp till både anhöriga och brottsutsatta. Kontakta din kommun för information om vilken hjälp du kan få. 

Sveriges kommuner på SKR:s webbplats

Brottsofferjourer hjälper

Brottsofferjourer kan ge dig råd, information och stöd. De hjälper dig som är anhörig eller närstående, du som drabbats av brott eller blivit vittne till brott.

Brottsofferjourens webbplats 

Brottsofferguiden ger dig en överblick

Brottsofferguiden ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Webbplatsen drivs av Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferguiden.se

Kyrkan har jourhavande präst

Kyrkan kan du alltid vända dig till. Svenska kyrkan har jourhavande präst klockan 21.00 - 06.00, ring 112. Det finns också andra samfund du kan kontakta. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit.

Hjälp och stöd på Svenska kyrkans webbplats

Sjukvården ger råd

Sjukvården kan erbjuda hjälp och stöd, såsom kurator och psykolog. Kontakta din vårdcentral.

Anhörigstöd på 1177 Vårdguiden

Brott i nära relation

Om du misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld finns dessa organisationer att vända sig till:

Brott mot barn

Anhörig till någon som skadats i trafiken

Personskadeförbundet, RTP, står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. De ger stöd, information och vägledning till personer med bland annat nack- och ryggmärgsskador och till deras anhöriga.

Personskadeförbundet webbplats

Anhörig till någon som avlidit till följd av brott

RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, har till syfte att verka stödjande och opinionsbildande för att anhöriga till dem som har dödats genom våldsbrott ska få ett bättre stöd från både omvärld och samhälle.

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödande, RAV

MADD, Mothers against drunk driving, är en frivilligorganisation mot rattfylla. Här finns stöd och hjälp för de närstående som drabbats. 

Mothers against drunk driving, MADD