Gränspolisen - polisens arbete

Polisen ansvarar för gränskontroll till och från Sverige. I gränspolisverksamheten ingår också att utföra inre utlänningskontroll och verkställa Migrationsverkets och domstols beslut om avvisning eller utvisning.

Gränskontroller utförs

Polisen är skyldig att utföra kontroller av alla personer som reser över en yttre gräns, det vill säga till och från länder som inte är med i Schengensamarbetet. Gränskontroll vid yttre gräns är obligatorisk.

Gränskontroll vid inre gräns

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Personer som reser in ska kunna visa att de har rätt att resa in och vistas i landet, till exempel genom att visa upp pass eller nationellt id-kort. Personer som ska resa till eller från Sverige över inre gräns bör därför ha med pass eller nationellt id-kort.

Schengens gränskodex

Bestämmelser om yttre och inre gränskontroll regleras i Kodex om Schengengränserna, förordning (EU) 2016/399.

Kodex om Schengengränserna, förordning (EU) 2016/399

Inre utlänningskontroll

I polisens arbete ingår även skyldighet att utföra så kallad inre utlänningskontroll inom Sveriges gränser.

Då kontrollerar polisen att en utländsk person har laglig rätt att vistas i Sverige. För att genomföra en sådan kontroll krävs att

  • det antingen finns grundad anledning att anta att en person saknar laglig rätt till vistelse
  • eller att det föreligger en annan särskild anledning till kontrollen.

Frågor och svar om inre utlänningskontroller

Arbetsplatskontroller är en inre utlänningskontroll

Polisen kan också utföra arbetsplatskontroller, som är en inre utlänningskontroll, vanligtvis efter tips och ofta gemensamt med andra myndigheter som till exempel Skatteverket.

Inre utlänningskontroll är en uppgift som ska kunna utföras av samtliga poliser, inte enbart av gränspolisen. Ibland kan det även finnas anledning att göra inre utlänningskontroll i andra sammanhang, till exempel i samband med en trafikkontroll eller en brottsutredning.

Statistik gränspolisverksamheten

Polismyndigheten sammanställer månadsvis statistik över genomförda inre utlänningskontroller, de återinförda inre gränskontrollerna och verkställigheter. Statistiken hämtas från olika källor och har brister.

Polisen redovisar löpande statistik på polisen.se i den mån den är tillgänglig. 

Polisen utför verkställighet

Polisen ansvarar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning om Migrationsverket har överlämnat ärenden för att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen verkställer också beslut om utvisning på grund av brott fattade av allmän domstol samt egna beslut om avvisning.

Kriminalvården kan anlitas

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet och ombesörja att den utländska medborgaren lämnar Sverige, men det är fortfarande polisen som är verkställande myndighet.

Frågor och svar om verkställighet

Film: Så arbetar polisen vid verkställigheter