Sök

Resa med barn

Barn måste ha egen resehandling vid resor utanför Schengen. Reglerna för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Följande gäller för resa till och från Sverige.

Ta alltid med egen resehandling

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling. Även vid utresa kontrolleras att den som lämnar Sverige har en giltig resehandling. Detta gäller också för svenska medborgare. 

Även vid resor inom Schengenområdet rekommenderas alltid giltigt pass eller nationellt id-kort. 

Information about travelling with children in English.

Resa till och från Sverige

Your Europe - Resehandlingar för minderåriga som reser i EU

Barn som får svenskt medborgarskap vid födseln kan styrka sitt medborgarskap genom anmälan till svenska myndigheter och till exempel med födelseattest som styrker barnets familjeanknytning till en svensk medborgare. Sveriges ambassad eller konsulat i utlandet kan svara på frågor om pass och nationella id-kort för svenska medborgare utomlands. 

Migrationsverket - Om svenskt medborgarskap vid födsel och adoption

Undantag från krav på giltiga resehandlingar

Barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare (Danmark, Finland, Island och Norge)  som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker identiteten och rätten till inresa, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare. Detta kan till exempel styrkas genom uppvisande av födelseattest, personbevis eller annat officiellt intyg, och/eller skriftligt medgivande från icke-medföljande vårdnadshavare.

Skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar.

Listan ska innehålla

  • de minderårigas personuppgifter,
  • godkännande från vårdnadshavare för de minderåriga om att den medföljande vuxne är ansvarig.

Den vuxne ska även kunna styrka sin egen rätt till inresa och vistelse. Dessutom ska den vuxne tydligt kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad gruppresa inom till exempel skol- eller fritidsverksamhet.

Samtliga minderåriga ska vara medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bosatt i något av dessa länder.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men bosatta med uppehållstillstånd i en medlemsstat ska Migrationsverkets blankett "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU" fyllas i av ansvarig lärare eller liknande.

Migrationsverket - Blankett att fylla i: Förteckning över deltagare i skolresor inom EU

Gränskontroll ska förhindra brottslighet

Det ingår i polisens arbete att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, till exempel människohandel eller otillåtna resor utan vårdnadshavares tillstånd (egenmäktighet med barn). Detta innebär att det vid kontroller kan komma att ställas extra frågor eller vidtas andra åtgärder som till exempel sökningar i datasystem för att säkerställa att allt är i sin ordning, både när barn reser ensamma och i sällskap med vuxna. 

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, kan variera från land till land. Varje land man ska resa till eller transitera i, bör tillfrågas. Även flygbolag eller andra transportörer kan ha egna regler. 

Polisen har ingen standardblankett för tillstånd från vårdnadshavare vid resor till och från Sverige, men någon form av intyg från vårdnadshavare rekommenderas om barn reser utan att samtliga vårdnadshavare följer med. Det viktiga är att namn och kontaktuppgifter tydligt framgår så att gränskontrollen kan verifiera uppgifterna. 

Polisen rekommenderar resenärer att kontakta ansvariga myndigheter för att kontrollera vad som gäller i det aktuella landet. Svensk polis kan endast svara på vad som gäller för resa till och från Sverige.