Sök

Gränskontroll till sjöss

Gränsövervakning till sjöss sker i syfte att förhindra obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och vidta åtgärder mot personer som passerat gränsen på olagligt sätt.

Kustbevakningen medverkar i Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva gränsövervakning och kontroll av sjötrafiken.

Öppettider för gränsövergångsställen för fartyg

Polismyndigheten har fastställt öppettiderna för de gränsövergångsställen som utgörs av hamnar. Beslutet har fattats parallellt med Kustbevakningens styrande meddelande om tillstånd för gränspassage med fartyg vid icke gränsövergångsställe eller utanför ett gränsövergångsställes fastställda öppettider. Beslutet om öppettider träder i kraft den 19 augusti 2024. 

Öppettider och kontaktuppgifter för gränsövergångsställen för fartyg

Polismyndighetens PM om fastställda öppettider

Fastställda öppettider för gränsövergångsställen för sjöfarten och kontaktuppgifter till respektive polisregion med mera finns i Polismyndighetens PM:

Information gällande fastställda öppettider för gränsövergångsställen för fartyg (pdf, 274 kB)

Kustbevakningens beslut om tillstånd för passage av yttre gräns

Kustbevakningen har tagit fram nya anvisningar för beslut om tillstånd till passage över Schengenområdets yttre gräns. De nya anvisningarna börjar gälla den 19 augusti 2024. Mer information och kontaktuppgifter finns på Kustbevakningens webbplats:

Hantering av besättningsbyten för yrkessjöfarten skärps

Swedish Maritime Clearance (SMC) – en del av den svenska gränskontrollen

Visering för sjömän i transit

Sjömän ska som regel ansöka om visering innan planerad inresa till Schengenområdet. Endast i undantagsfall får visering utfärdas vid gräns till sjömän. Det ska då röra sig om oförutsedda och tvingande skäl som gjort att sjömannen inte kunnat ansöka om visering i förväg. Syftet måste vara att mönstra av ett fartyg i en medlemsstat för att resa hem, oplanerat behöva mönstra på ett fartyg i en medlemsstat eller mönstra av ett fartyg för att mönstra på ett fartyg i en annan medlemsstat.

Det är möjligt att ansöka om visering i nödfall, till exempel vid akut sjukdom, dödsfall för nära anhörig eller vid en olycka. Sjömännen måste vidare genom dokument styrka att det föreligger oförutsedda och tvingande skäl. Polismyndigheten lämnar inte några förhandsbesked utan ansökan hanteras i samband med personlig inställelse av sjömannen. Utförligare information och kontaktuppgifter för frågor om visering för sjömän i transit finns i Polismyndighetens PM:

Information om visering för sjömän i transit (pdf, 268 kB)

Id-kontroll på passagerarfartyg

Till och med 31 december 2024 måste de flesta passagerare över 18 som reser med passagerarfartyg till Sverige från ett annat land visa giltig id-handling. Utförligare information finns på Regeringens webbplats och Svensk författningssamling. 

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg (regeringen.se)

Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) (svenskforfattningssamling.se)

Förordning om ändring i förordningen (2023:904) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) (svenskforfattningssamling.se)

Id-kontrollen görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Gränskontroller utförs av polisen vid ankomst till Sverige. Frågor kring id-kontrollerna samt vilka id-handlingar som accepteras för ombordstigning måste ställas till rederiet  eller till Transportstyrelsen, som ansvarar för att kontrollera rederiernas listor. 

Gränskontroll av fritidsbåtar

En gränskontroll ska göras om fartyget reser till eller från ett land utanför EU/EES.

Vid gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från eller avgår till en ort utanför EU ska gå till ett svenskt gränsövergångsställe och där lämna en förteckning genom att fylla i blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Det gäller alla, oavsett besättningens/passagerarnas och fritidsbåtens nationalitet. Alla ombord ska ha giltiga resehandlingar.

En lista på de hamnar som är gränsövergångsställen för fritidsbåtstrafik hittar du i Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen (FAP 272-2). 

Öppettider och kontaktuppgifter för gränsövergångsställen för fartyg

När det inte finns ett fast gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från en ort utanför EU kan i undantagsfall gå till en hamn som inte är klassad som gränsövergångsställe. I dessa fall krävs ändå att blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa från Polismyndigheten eller Kustbevakningen ífylls i förväg. Kravet på dokumentation är samma som vid ett gränsövergångsställe.

Föranmäl din ankomst

Skriv en förteckning enligt anvisningarna på blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Blanketten skickas i förväg till polisen eller Kustbevakningen eller lämnas senast vid ankomst till gränsövergångsstället. Mer information om fritidsbåtstrafik, blanketter och anmälningsrutiner finns hos Kustbevakningen.

Pleasure boat entry-exit form (to complete digitally) (pdf, 1 MB)

Pleasure boat entry-exit form (print and complete by hand) (pdf, 95 kB)

Blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

Blankett Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 95 kB)