Sök

Gränskontroll till sjöss

Gränsövervakning till sjöss sker i syfte att förhindra obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och vidta åtgärder mot personer som passerat gränsen på olagligt sätt.

Kustbevakningen medverkar i Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva gränsövervakning och kontroll av sjötrafiken.

Id-kontroll på passagerarfartyg

Från och med 28 mars 2022 till och med  30 juni 2024 måste de flesta passagerare över 18 som reser med passagerarfartyg till Sverige från ett annat land visa giltig id-handling, se Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg på regeringskansliets webbplats.

Id-kontrollen görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Gränskontroller utförs av polisen eller Kustbevakningen vid ankomst till Sverige. Frågor kring id-kontrollerna samt vilka id-handlingar som accepteras för ombordstigning måste ställas till rederiet  eller till Transportstyrelsen, som ansvarar för att kontrollera rederiernas listor. 

Gränskontroll av fritidsbåtar

En gränskontroll ska göras om fartyget reser till eller från ett land utanför EU/EES.

Vid gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från eller avgår till en ort utanför EU ska gå till ett svenskt gränsövergångsställe och där lämna en förteckning genom att fylla i blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Det gäller alla, oavsett besättningens/passagerarnas och fritidsbåtens nationalitet. Alla ombord ska ha giltiga resehandlingar.

En lista på de hamnar som är gränsövergångsställen för fritidsbåtstrafik hittar du i Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen. (FAP 272-2). (pdf, 31 kB) Kontakta någon av dessa för information om öppettider.

När det inte finns ett fast gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från en ort utanför EU kan i undantagsfall gå till en hamn som inte är klassad som gränsövergångsställe. I dessa fall krävs ändå att blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa från Polismyndigheten eller Kustbevakningen ífylls i förväg. Kravet på dokumentation är samma som vid ett gränsövergångsställe.

Föranmäl din ankomst

Skriv en förteckning enligt anvisningarna på blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Blanketten skickas i förväg till polisen eller Kustbevakningen eller lämnas senast vid ankomst till gränsövergångsstället. Mer information om fritidsbåtstrafik, blanketter och anmälningsrutiner finns hos Kustbevakningen.

Pleasure boat entry-exit form (to complete digitally) (pdf, 1 MB)

Pleasure boat entry-exit form (print and complete by hand) (pdf, 95 kB)

Blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

Blankett Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 95 kB)