Sök

Öppettider för gränsövergångsställen för fartyg

Polismyndigheten har fastställt öppettiderna för sina gränsövergångsställen för sjötrafiken. Beslut är fattat i enlighet med de EU-krav som återfinns i kodex om Schengengränserna och gäller från 19 augusti 2024.

Polismyndighetens beslut om fastställda öppettider sker parallellt med Kustbevakningens styrande meddelande om beslut om tillstånd för gränspassage av yttre gräns vid ej gränsövergångsställe eller utanför ett gränsövergångsställes fastställda öppettider.

Av artikel 5 i kodex om Schengengränserna framgår att de yttre gränserna endast får passeras vid gränsövergångsställen och under fastställda öppettider. Av utlänningsförordningen framgår det i vilka kommuner det ska finnas gränsövergångsställen. I Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen redogörs för vilka gränsövergångsställen som finns i utlänningsförordningens angivna kommuner. Vidare i utlänningsförordningen fastslås att Polismyndigheten är den myndighet som beslutar om öppettiderna vid gränsövergångsställena.

Fastställande av öppettider

Polismyndigheten bedömer att en reglering av öppettiderna kommer medföra större förutsägbarhet, effektivare hantering och ökad tydlighet gällande när en gränspassage får genomföras. På så sätt kommer även polisregionernas förmåga att på ett korrekt sätt omhänderta gränskontroller för sjötrafiken att öka. Vid förändrade förutsättningar så som trafikflöde kan de fastställda öppettiderna komma att ändras. Samtliga polisregioner avser under juni månad fatta beslut om fastställda öppettider för sina gränsövergångsställen för sjötrafiken.

Besluten blir gällande från och med den 19 augusti 2024 och gäller tills vidare om inget annat beslutas.

Fastställda öppettider och kontaktuppgifter

Polisregion Nord (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Hela regionen: granspolisen-rgn.nord@polisen.se

(bemannas 08-15:00 helgfri mån-fre)

Handelsfartyg

Holmsund:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Husums hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Härnösands hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Kalix hamn (Karlsborg):
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Kramfors hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Luleå hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Piteå hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Skelleftehamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Sundsvalls hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Timrå hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Örnsköldsviks hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag.

Färjefartyg

Sundsvalls hamnar:
Gränsövergångsstället temporärt stängt.

Kryssningsfartyg

Luleå hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Sundsvalls hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Fritidsfartyg

Holmsund:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Härnösands hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Kalix hamn (Karlsborg):
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Luleå hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Piteå hamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Skelleftehamn:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Sundsvalls hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Örnsköldsviks hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30, helgfri måndag till fredag, 1 maj – 1 oktober.

Polisregion Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Hela regionen: bordercontrol.mitt@polisen.se                


Handelsfartyg

Gävle hamnar:

Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Hargshamn:

Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Harnäs-Skutskär:

Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Hudiksvalls hamnar:
Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Söderhamns hamnar:

Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Västerås hamn:

Kl. 08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Fritidsfartyg

Gävle hamnar:

08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Hudiksvalls hamnar:

08:00 - 16:30 helgfri måndag till fredag.

Polisregion Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län)

Hela regionen: vb.varmland@polisen.se

Handelsfartyg

Karlstad hamn:
Kl. 08:00 - 16:00 helgfri måndag till fredag.

Polisregion Stockholm (Stockholm och Gotlands län)

Hamnar i Stockholms län: rok-grans.stockholm@polisen.se

Tel: 010-563 35 37
(bemannas vardagar kl. 06-22, helger kl. 09-18)

Hamnar i Gotlands län: rok-grans.gotland@polisen.se
Tel: 010-564 95 05

(bemannas kl 08-16 mån-sön)

Handelsfartyg

Hallstavik                          
Kl. 10:00-14:00 helgfri måndag till fredag.

Norvik                               
Kl. 08:00-20:00 helgfri måndag till fredag.
Kl. 11:00-16:00 lördag, söndag samt helgdagar.

Nynäshamn
Kl. 08:00-20:00 helgfri måndag till fredag.
Kl. 11:00-16:00 lördag, söndag samt helgdagar.

Slite                                   
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Stockholms hamnar*         
Kl. 08:00-20:00 helgfri måndag till fredag.
Kl. 11:00-16:00 lördag, söndag samt helgdagar.

Södertälje
Kl. 08:00-20:00 helgfri måndag till fredag.
Kl. 11:00-16:00 lördag, söndag samt helgdagar.

Visby                                 
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Färjefartyg

Kapellskär                          
Temporärt stängd.

Nynäshamn                        
Temporärt stängd.

Slite                                    
Temporärt stängd.

Stockholms hamnar*         
Temporärt stängd.

Visby                                 
Temporärt stängd.

Kryssningsfartyg

Nynäshamn                        
Kl. 07:00-20:00 måndag till söndag.

Stockholms hamnar*         
Kl. 07:00-20:00 måndag till söndag.

Visby                                 
Kl. 07:00-20:00 måndag till söndag.

Fiskefartyg

Herrvik                              
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Ronehamn                         
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Slite                                   
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Visby                                 
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Fritidsfartyg

Nynäshamn (Gästhamnen)
Kl. 11:00-16:00 måndag till söndag.

Sandhamn (Gästhamnen)  
Öppettider saknas.**

Slite                                   
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

Visby                                 
Kl. 08:00-16:00 måndag till söndag.

*I gränsövergångsstället Stockholms hamnar ingår hamnarna Hässelbyverket, Frihamnen, Värtahamnen, Lilla Värtan (Norra hamnen), Loudden, Stadsgårdskajen, Skeppsbrokajen, Masthamnen och Liljeholmskajen.

**Inga fastställda öppettider för gränsövergångsstället Sandhamn (Gästhamnen). En behovsanalys behöver göras för gränsövergångsställets öppettider.

Polisregion Öst (Södermanland och Östergötlands län)

Hela regionen: borderpolice.skavsta@polisen.se

(bemannas mån-sön kl. 07.30-22.00)


Handelsfartyg


Oxelösund:
Kl. 09:00 – 15:00   måndag till söndag

Norrköpings hamn:
Kl. 09:00 – 15:00   måndag till söndag

 

Färjefartyg


Oxelösund:
Tillfälligt stängt

 

Fritidsfartyg

Göta kanal (Söderköping):
Kl. 09:00 – 15:00   måndag till söndag

Mems sluss:
Kl. 09:00 – 15:00   måndag till söndag

Polisregion Väst (Västra Götaland och Hallands län)

Hela regionen: sea.got@polisen.se
Tel: 010-565 67 26
(bemannas kl. 07-21 mån-sön)

Hamnar för:

Handelsfartyg

Brofjorden:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Falkenberg:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Göteborgs hamn:
Kl. 07:00 – 21:00 måndag till söndag.

Halmstad:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Lysekil:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Strömstad:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Varberg:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Färjefartyg

Göteborgs hamn:
Temporärt stängd.

Strömstads hamn:
Temporärt stängd.

Kryssningsfartyg

Göteborgs hamn:
Kl. 07:00 – 21:00 måndag till söndag.

Lysekil:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Strömstad:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Fritidsfartyg

Falkenberg:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Halmstad:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Lysekil gästhamn:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Tånguddens hamn:
Kl. 07:00 – 21:00 måndag till söndag.

Varberg:
Kl. 09:00 – 21:00 måndag till söndag.

Polisregion Syd (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län)

Hela regionen: bordercontrol.syd@polisen.se
Tel: 010-5615964
(bemannas kl 8-22 mån-sön)


Hamnar för handelsfartyg:

Malmö hamn, Malmö:
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Helsingborg hamn, Helsingborg
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Landskrona hamn, Landskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Ystad hamn, Ystad
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Trelleborg hamn, Trelleborg
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Åhus hamn, Kristianstad
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Simrishamn hamn, Simrishamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Verköhamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Handelshamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Karlshamns hamnar, Karlshamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Elleholms hamn, Karlshamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Ronneby hamn, Ronneby
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Sölvesborg hamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Nogersund, Sölvesborg
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Västervik hamn, Västervik
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Oskarshamns hamn, Oskarshamn
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Kalmar hamn, Kalmar
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Bergkvara, Torsås
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Mönsterås hamn, Mönsterås
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.


Hamnar för färjefartyg:

Helsingborgs hamn, Helsingborg
Tillfälligt stängd

Karlshamns hamnar, Karlshamn
Tillfälligt stängd

Malmö, Malmö
Tillfälligt stängd

Trelleborg, Trelleborg
Tillfälligt stängd

Verköhamnen, Karlskrona
Tillfälligt stängd

Ystad, Ystad
Tillfälligt stängd

Åhus, Kristianstad
Tillfälligt stängd


Hamnar för kryssningsfartyg:

Handelshamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Helsingborg hamn, Helsingborg
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Kalmar hamn, Kalmar
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Karlshamns hamnar, Karlshamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Malmö hamn, Malmö:
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Verköhamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Ystad hamn, Ystad
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Hamnar för fiskefartyg:

Handelshamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Verköhamnen, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Saltö fiskhamn, Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Nogersund, Sölvesborg
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Simrishamn (Fiskehamnen), Simrishamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Trelleborgs hamn (västra delen), Trelleborg
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Västervik, Västervik
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.


Hamnar för fritidsfartyg:

Bergkvara, Torsås
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Borgholm, Borgholm
Kl. 11:00 – 18:00 måndag till söndag.

Grönhögen, Mörbylånga
Kl. 11:00 – 18:00 måndag till söndag.

Handelshamnen (Gästhamnen, Tallebryggan), Karlskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Helsingborgs hamn (Norra hamnen), Helsingborg
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Kalmar, Kalmar
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Karlshamns hamnar (Gästhamnen, Östra piren), Karlshamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Landskrona (Lundåkra hamn), Landskrona
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Malmö (Limhamns småbåtshamn), Malmö
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Malmö (Dockans gästhamn), Malmö
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Oskarshamn, Oskarshamn
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Simrishamn (Småbåtshamnen), Simrishamn
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.

Trelleborg (Gislöv), Trelleborg
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Ystad hamn, Ystad
Kl. 08:00 – 22:00 måndag till söndag.

Västervik, Västervik
Kl. 10:00 – 19:00 måndag till söndag.

Åhus (Småbåtshamnen), Kristianstad
Kl. 08:30 – 21:30 måndag till söndag.