Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Statistik gränspolisverksamhet

Polismyndigheten sammanställer månadsvis statistik över genomförda inre utlänningskontroller, de återinförda inre gränskontrollerna och verkställigheter.

Polisen redovisar löpande statistik på polisen.se i den mån den är tillgänglig. Vi kan i nuläget endast lämna ut information som vi redan har sammanställt, vilket innebär att statistik inte tas fram eller beräknas på beställning.

De siffror som lämnas ut har brister, något polisen är medveten om. En av anledningarna är att nu ska siffror från det som tidigare var 21 olika myndigheter, synkas och sammanställas på ett enhetligt sätt. I gällande läge har polisen valt att lägga sina resurser på att lösa kärnuppgifterna och hantera ärenden istället för att ta fram ett omfattande statistiskt underlag.

Polisens statistik samkörs inte med andra myndigheters system, så det kan finnas vissa avvikelser och/eller eftersläpningar. Även olika administrativa rutiner eller definitioner, samt felkodning, kan spela in om siffror från olika myndigheter inte stämmer överens. Polisen arbetar löpande med att kvalitetssäkra sin statistik och har ett uppdrag från regeringen att förbättra arbetet med statistikredovisning.

Återinförda gränskontroller vid inre gräns

Regeringen införde tillfälliga inre gränskontroller den 12 november 2015. Det innebär att polisen kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet, vid några utvalda gränsövergångar mot ett annat land som ingår i Schengensamarbetet.

De flesta av dessa finns i region Syd där Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län ingår.

Om tillfälliga gränskontroller

Statistik inre gränskontroller region Syd 2017 (uppdateras inte längre)

Inre utlänningskontroll

Polisen kan med stöd av 9 kap. 9 § utlänningslagen genomföra inre utlänningskontroll. Det innebär att en utlänning är skyldig att på begäran av en polis överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Utlänningslagen på Sveriges riksdags webbplats

Kontrollen får bara göras om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Kontrollerna regleras av FAP 273-1.

FAP 273-1 om polisens inre utlänningskontroll

Statistik inre utlänningskontroller

Arbetsplatsinspektioner

Arbetsplatsinspektion möjliggör för polisen att komma åt arbetsgivare som anlitar olaglig arbetskraft. Varje år skickar Polismyndigheten in en rapport till Regeringen över genomförda inspektioner enligt det så kallade sanktionsdirektivet.

En lagändring 1 juli 2018 ger polisen utökade möjligheter att på egen hand genomföra arbetsplatsinspektioner i branscher där det finns en särskild hög risk. Om det vid inspektionen uppstår grundad eller särskild anledning, kan polisen genomföra inre utlänningskontroller i samband med inspektionen.

Statistik arbetsplatsinspektioner 2013 – 2018

Verkställigheter

Polisen verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning, domstolsärenden samt polisavvisningar. Båda avvisning och utvisning innebär ett beslut om att en person ska lämna Sverige.

Ett avvisningsbeslut tas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige eller lagligt har befunnit sig i landet (till exempel har ansökt om uppehållstillstånd). Polisens beslut om avvisning tas ofta i samband med gränskontroll, eller när en person påträffas utan tillstånd att vistas i Sverige vid en inre utlänningskontroll. Efter tre månader fattas beslut om utvisning.

Statistik verkställigheter 2019

Statistik verkställigheter 2018

Statistik verkställigheter 2012-2018

Till toppen