Sök

Nationella insatsstyrkan - polisens arbete

Nationella insatsstyrkan är Sveriges yttersta polisiära resurs som ska hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att bekämpa terrorism.

Bild 1/3
Nationella insatsstyrkan
Bild 1/3
Nationella insatsstyrkan
Bild 1/3
Nationella insatsstyrkan

Nationella insatsstyrkan rekryterar

Nationella insatsstyrkan agerar, tar ansvar och rekryterar i ett högre operativt tryck för sektionen.

Jobba hos oss – nationella insatsstyrkan

Uppdrag och arbetsområden

Den 17 augusti 2023 ökade hotnivån för terrorism till hög nivå, en fyra på en femgradig skala. Det innebär att det finns ett konkret hot mot Sverige och en hög sannolikhet att det finns aktörer med avsikt och förmåga att genomföra attentat.

Nationella insatsstyrkan (NI) är Sveriges anti-terrorstyrka. Sektionens huvuduppgift är att operativt bekämpa terrorism genom att ingripa mot terrorattentat eller när ett sådant kan befaras. NI är en del i samhällets förmåga att hantera hotet genom att anpassat konfrontera gärningsmän som förbereder eller utför terrorattentat.

Utöver huvuduppgiften utgör NI polisens yttersta insatsresurs. Sektionen hanterar situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. För att kunna bidra som det har NI specialiserade förmågor när det gäller utrustning, utbildning och taktik.  Sektionen är en centraliserad resurs för hela landet och fungerar effektivt som en nationell specialenhet.  Uppgifter kan vara psykiskt och fysiskt krävande och det krävs mycket utbildning för att uppnå hög kompetens.

NI genomför regelbundet uppdrag åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Av naturliga skäl blir det sällan känt att insatserna har fått bidrag med NI:s förmåga när många fall utförs dolt i uppdragsgivarens försorg. Av de hundratalet insatser som genomförs årligen kan följande inriktningar beskrivas:

 • Ingripanden vid förberedelser eller pågående terrorbrott.
 • Insatser mot brottsliga handlingar med stöd av främmande makt.
 • Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar.
 • Ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän.
 • Insatser vid grova rån.
 • Spaning och kartläggning i svårtillgängliga miljöer.
 • Insatser i marin miljö.
 • Bistå med specialiserad kompetens vid statsbesök.
 • Förhandling i krissituationer.
 • Förstärkt livvaktsskydd.
 • Insatser för bevissäkring med hög komplexitet eller svårighetsgrad.
 • Andra polisoperationer med särskilt skyddsvärde eller svårare koordinering.

Jobba på NI?

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att NI ska kunna fullgöra sitt uppdrag och därför är kraven på de personliga egenskaperna avgörande. Som anställd på NI ställs höga krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet.

Beroende på tjänst så genomgår man olika tester i en rekryteringsprocess. I huvudsak rekryteras insatspoliser men även specialister i olika verksamhetsområden.

För att kunna söka tjänst som operatör på NI krävs att du antingen är utbildad polis med godkänd aspiranttjänstgöring eller att du har operativ erfarenhet och grundutbildning inom statligt rättsvårdande myndigheter som Försvarsmakten, Kustbevakningen eller Tullverket. Alla operatörer på NI är poliser.

Jobba hos nationella insatsstyrkan

Nationell och internationell samverkan

NI deltar ofta i operationer i samverkan med andra aktörer och därför finns ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt.

NI är en del i det Nationella insatskonceptet (NIK) som förstärker polisens ordinarie lokala resurser. I sin helhet finns sju regionala insatsstyrkor i regional regi och NI bistår konceptet effektivt med nationella resurser i hela landet när sektionens specialiserade kompetens behövs. I sin helhet är NIK-systemet utformat för att svensk polis på ett bästa sätt ska kunna hantera brottsliga angrepp på samhälle, individ och egendom med hög operativ tillgänglighet och korta responstider. 

Förutom samverkan inom Polismyndigheten så samverkar NI med Säkerhetspolisen. Det gäller ofta operationer i syfte att förhindra terrorattacker eller andra ingripanden utifrån ärendens behov. Samarbete sker även med Försvarsmakten och Kustbevakningen i tillämpliga delar.

Internationellt samverkar NI med de nationella insatsstyrkorna i norden, samt även inom EU i det så kallade ATLAS-nätverket med motsvarande antiterrorenheter. Genom kompetensutbyte för att utveckla metoder, utrustning samt utbildning ökas och likställs förmågan att bekämpa terroristattentat.