Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Nationella insatsstyrkan - polisens arbete

Nationella insatsstyrkan är Sveriges yttersta polisiära resurs som ska hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att bekämpa terrorism.

 • Nationella insatsstyrkan
 • Nationella insatsstyrkan
 • Nationella insatsstyrkan
1/3

Uppdrag och arbetsområden

Nationella insatsstyrkan eller NI är Sveriges anti-terrorstyrka och har som huvuduppgift att operativt bekämpa terrorism. Sedan 2010 råder ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Det innebär att det finns aktörer med såväl avsikt som förmåga att genomföra attentat. NI är en del i samhällets förmåga att hantera hotet.

För att kunna utföra sitt uppdrag har NI specialiserade förmågor när det gäller utrustning och utbildning och kan utföra uppgifter som innebär högre risker och är psykiskt och fysiskt krävande.

NI används även inom polisen för att genomföra andra uppdrag som kräver enhetens specialistförmågor och kompetens.

Exempel på uppdrag för :

 • Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar.
 • Ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän.
 • Insatser vid grova rån.
 • Spaning och kartläggning i svårtillgängliga miljöer.
 • Insatser i marin miljö.
 • Bistå med specialiserad kompetens vid statsbesök.
 • Förhandling i krissituationer.
 • Förstärkt livvaktsskydd.
 • Insatser för bevissäkring med hög komplexitet eller svårighetsgrad.

I vissa fall används NI också i utlandet.

Förhandling är en viktig del av insatsförmågan. Polisens förhandlarverksamhet är därför placerad vid nationella insatsstyrkan. Här utvecklas också metoder för polisförhandling.

En annan väsentlig arbetsuppgift är omvärldsbevakning utifrån den problembild som finns i Sverige. I strävan att vara så väl förberedda som möjligt har NI ett omfattande samarbete med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer.

Jobba på NI?

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att NI ska kunna fullgöra sitt uppdrag och därför är kraven på de personliga egenskaperna avgörande. Som anställd på NI ställs höga krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet.

Beroende på tjänst så genomgår man olika tester i en rekryteringsprocess. I huvudsak rekryteras insatspoliser men även specialister i olika verksamhetsområden.

För att kunna söka tjänst som operatör på NI krävs att du antingen är utbildad polis med godkänd aspiranttjänstgöring eller att du har operativ erfarenhet och grundutbildning inom statligt rättsvårdande myndigheter som Försvarsmakten, Kustbevakningen eller Tullverket. Alla operatörer på NI är poliser.

Jobba på nationella insatsstyrkan

Nationell och internationell samverkan

NI deltar ofta i operationer i samverkan med andra aktörer och därför finns ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt.

NI är också en del i det Nationella Insats Konceptet (NIK) som förstärker polisens ordinarie resurser. Insatskonceptet är utformat för att svensk polis på ett effektivt sätt ska kunna hantera brottsliga angrepp på samhälle, individ och egendom. 

Förutom samverkan inom Polismyndigheten så samverkar NI med Säkerhetspolisen. Det gäller ofta operationer i syfte att förhindra terrorattacker eller hantering av dem i ett akut skede. NI samverkar även med Försvarsmakten och Kustbevakningen i tillämpliga delar.

De nationella insatsstyrkorna inom EU och Norge samarbetar i det så kallade ATLAS-nätverket. Genom kompetensutbyte för att utveckla metoder, utrustning samt utbildning ökas och likställs förmågan att bekämpa terroristattentat.