Sök

Fjällräddarna - polisen samordnar

Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de Fjällräddningen som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen.

Fjallräddare och polishelikopter på fjället

Fjällräddarna hjälper människor som behöver akut assistans i fjällen. De är indelade i ett 30-tal enheter som har varsitt specifikt geografiskt ansvarsområde runt om i fjällvärlden.

När fjällräddarna skickas ut på uppdrag arbetar de under ledning av en räddningsledare från polisen samt en insatsledare från fjällräddningen.

Fjällräddarana samt fjällräddningshundarna används även till eftersök av försvunnen person i övriga delarna av Sverige utanför fjällområdet

Nationell samordning av fjällräddarna

Polisen står för den nationella samordningen av fjällräddarna och ansvarar för att utbildning och utrustning är densamma i hela landet. I varje län med fjällområden finns det lokala fjällräddarsamordnare.

Räddningsledare i de delar av landet som inte har fjällräddare kan begära hjälp vid behov, till exempel vid en allvarlig snöstorm i södra Sverige.

Många specialkompetenser

Förutom de vanliga fjällräddarna finns även så kallade alpina fjällräddare stationerade i Kiruna och Östersund. De är specialiserade på att arbeta vid branta stup och klippor. Många av deras räddningar utförs med vinsch från en polishelikopter.

En annan specialkompetens bland fjällräddarna är den enhet som utför räddningsuppdrag i grottor. Det finns så kallade grotträddare i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

I flera av fjällräddargrupperna finns det även hundar som specialtränats och godkänts av polisen för att söka efter människor i laviner och fjällterräng. Varje fjällräddarhund leds av en hundförare.

Samverkan med andra

Fjällräddarna samarbetar med flera myndigheter och organisationer, till exempel Försvaret, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, länsstyrelserna, Räddningstjänsten, turistorganisationer, Liftanläggningarnas branschorganisation samt fjällräddarnas internationella motsvarigheter.

Fakta om fjällräddningen

  • Det finns ungefär 400 fjällräddare, fördelade över ett 30-tal enheter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna.
  • Alla fjällräddare är natur- och skotervana. De måste vara mellan 18 och 65 år och permanent boende på den ort deras enhet utgår från.
  • Fjällräddare har så kallad färdselrätt, vilket innebär att de får köra skoter i områden där det normalt är förbjudet.
  • Alla fjällräddare genomgår en grundutbildning hos polisen där de bland annat får lära sig grunderna i terräng-, snö- och lavinkunskap, radiokommunikation, första hjälpen och navigation.

Information från länen 

Ange vid kontakt att det gäller fjällräddning så kommer ditt ärende till rätt handläggare.

Dalarna
Verksamhetsutvecklare: Anders Wallin
Telefon 114 14 

Jämtland
Verksamhetsutvecklare: Peter Borg
Telefon: 114 14 

Norrbotten
Verksamhetsutvecklare: Stefan Källström
Telefon: 114 14 

Västerbotten
Verksamhetsutvecklare: Lars Ragnvaldsson
Telefon: 114 14