Sök

Just nu är det störningar när du ringer 114 14. Ring alternativt telefonnummer 010 56 46 400. Vid akuta eller pågående ärenden ring 112. Felsökning pågår. Polisens e-tjänster fungerar som vanligt.

Att bli fjällräddare

Fjällräddarna föreslår själva personer som gruppen bedömer som lämpliga för att bli nya fjällräddare. Polisen ansvarar för rekryteringen och utbildar nya fjällräddare och vidareutbildar dem som är fjällräddare.

Fjällräddare.

Uppdragen som fjällräddare har kan vara krävande och farliga och ställer stora krav på samarbets- och prestationsförmåga. Gruppmedlemmarna är beroende av varandra ur säkerhetssynpunkt.

Är du intresserad av att bli fjällräddare vänder du dig till den lokala fjällräddningsenheten i området där du vill jobba. Fjällräddningsenheten vänder sig sedan till den lokala polismyndigheten. Det är den lokala polisen som beslutar vem som ska bli fjällräddare i samråd med fjällräddningsenheten.

För att bli fjällräddare ska du

  • fyllt 18 år
  • bo på orten och ha god kännedom om de områden där gruppen arbetar
  • ha initiativförmåga, vara kreativ och bra på att samarbeta
  • ha god hälsa och kondition
  • vara beredd att ta order av gruppchef eller motsvarande
  • vara behörig att köra skoter.

Som alpin fjällräddare måste du dessutom vara klättrare. Om du behöver skoter för uppdraget måste du ha tillgång till en skoter som godkänts av polisen.

Som fjällräddare måste du ha möjlighet att rycka ut när polisen bedömer att det är nödvändigt att utföra ett uppdrag. Du måste också delta i obligatoriska vidareutbildningar och övningar som anordnas av polisen.

Fjällräddare godkänns högst fem år i taget och som längst till 65 års ålder.

Svenska Fjällräddares Riksorganisation är fjällräddarnas intresseorganisation. De förhandlar med polisen om avtal och samråder i frågor om säkerhet.

Fjällräddarnas webbplats

Utbildningar för fjällräddare

Polisen utbildar nya fjällräddare och vidareutbildar dem som är fjällräddare. Utbildningarna sker när det finns behov. För att gå utbildningen måste du först ha blivit antagen som fjällräddare.

Grundutbildning till fjällräddare

Blivande fjällräddare måste gå polisens grundutbildning till fjällräddare. Den är i fyra steg och tar sammanlagt en dryg vecka. Kursen innehåller bland annat första hjälpen i terräng, snö- och lavinkunskap, sjukdomslära, radiokommunikation och navigation.

Fortbildning för fjällräddare

Som fjällräddare ska du delta i Polisens fortbildning varje år. Den innehåller samma ämnen som grundutbildningen och består av en utbildningsdag på sommaren och en på vintern.

Specialutbildningar

Det finns specialutbildningar för insatsledare, alpina fjällräddare, grotträddare och fjällräddare med hund.

De alpina fjällräddarna lär sig bland annat om egen säkerhet och rephantering. De övar också på att använda vinsch tillsammans med polisflyget. I grotträddarutbildningen ingår bland annat transport och omhändertagande i grotta, egen säkerhet och rephantering.