Sök

Civila fjällräddarhundar

Som fjällräddare kan du använda din egen hund vid fjällräddningsuppdrag om polisen bedömer att den är lämplig.

Civila fjällräddarhundar och förare rekryteras av polisen i respektive län. Hundarna prövas och godkänns enligt Polismyndighetens prövningsordning, som reglerar vad hundarna ska kunna. Sedan ska hundarna löpande delta i fortbildning och övningar. Föraren och hunden betraktas som ett ekipage som hör ihop.

Krav på civila fjällräddarhundar och förare

  • Förare och hund ska ingå i en fjällräddningsgrupp.
  • Föraren ska bära fjällräddaruniform.
  • Hunden ska vara försäkrad och C-kontrakterad.
  • Ekipaget ska delta och godkänns i polisens obligatoriska utbildningar och övningar, bland annat i lavinsök och eftersök av människor i fjällen.