Sök

Vägtransportledare

Polisen förordnar vägtransportledare att eskortera långa, breda och tunga vägtransporter som sker enligt särskilda villkor i dispensbeslut från Trafikverket.

Om din transport behöver eskorteras hittar du kontaktuppgifter till alla förordnade vägtransportledare i polisens förteckning.

Förteckning över förordnade vägtransportledare

Vägtransportledaren – uppdraget och befogenheter

Polisen beslutar om förordnandet av vägtransportledare som i regel gäller i fem år. Med stöd av sitt förordnande ger vägtransportledare anvisningar för trafiken i samband med eskort av långa, breda och tunga vägtransporter. Förordnandet gäller endast vid eskort som sker med stöd av Trafikverkets beslut om dispens från gällande trafikbestämmelser avseende just längd, vikt och bredd.

Uppdraget innebär inte någon anställning hos polisen. Den som är anställd som polis får inte förordnas som vägtransportledare.

Vägtransportledare lyder under polisen

Vägtransportledare lyder under den polisregion där han eller hon befinner sig under eskortuppdraget och är skyldig att lyda de anvisningar som polisen meddelar. 

Inför varje eskortuppdrag ska vägtransportledaren lämna information om transporten, enligt 8 § lagen om vägtransportledare. Informationen lämnas i en färdplan över aktuella vägar och broar som berörs av eskortuppdraget. Färdplanen skickas med
e-post till polismyndigheten och till berörd trafikenhet.

Färdplan (pdf, 129 kB)

Han eller hon ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom. Skyldigheten regleras i 8 § sista stycket.

Lag (2004:1167) om vägtransportledare på Sveriges riksdags webbplats

Förordning (2004:1169) om vägtransportledare

Vägtransportledaren får använda polisens tecken i trafiken

En polis ska använda tecken för att ge anvisningar för trafiken enligt vägmärkesförordningen. Tecknen får även användas av förordnad vägtransportledare.

Vägmärkesförordningen 7 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) på Sveriges riksdags webbplats

Trafikanten är skyldig att följa anvisningar

Som trafikant är du skyldig att följa polisens anvisning för trafiken, enligt 2 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). Anvisningen som ges av en polis gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i 2 §.

Detsamma gäller när anvisningar ges av en vägtransportledare, en bilinspektör, en trafiknykterhetskontrollant eller av någon annan person som har förordnats av en myndighet för att övervaka trafiken och ge anvisningar.

Trafikförordning (1998:1276) på Sveriges riksdags webbplats

Kontakt för frågor om förordnande vägtransportledare

Polisens uppgift är att kontrollera att vägtransportledarna utför sina uppdrag i enlighet med lag, förordning och föreskrifter.

För frågor som berör förordnade vägtransportledare kan du kontakta handläggare av förordnandeärenden: vagtransportledare.polismyndigheten@polisen.se

Att utbilda sig till vägtransportledare

För att bli vägtransportledare måste du

  • genomgå föreskriven utbildning för vägtransportledare med godkänt resultat
  • vara lämplig för uppdraget vad gäller laglydnad
  • ha körkort med behörighet C.

Utbildningsföretag med tillstånd av Transportstyrelsen bedriver föreskriven utbildning för vägtransportledare. Det finns mer information om utbildningskrav på Transportstyrelsens och Trafikverkets webbsida.

Ansök om att bli förordnad som vägtransportledare