Sök

Förteckning över vägtransportledare

Polisen redovisar här de vägtransportledare som är förordnade. I förteckningen visas vägtransportledarens namn, telefonnummer, verksamhetsort och län.

Dokument för vägtransportledare

Blankett Färdplan för vägtransportledare (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

Blankett Färdplan för vägtransportledare (Skriv ut och fyll i) (pdf, 129 kB)

Checklista för vägtransportledare (pdf, 183 kB)

Förteckningen finns som en service till transportföretagen. Polisens förordnande av vägtransportledare innebär inte någon anställning vid Polismyndigheten. Den som är förordnad får själv ordna anställnings- eller företagsform för att bedriva sin verksamhet som vägtransportledare. 

För närvarande är handläggningstiden cirka två veckor räknat från den dag som ansökningsavgiften har betalats för ansökan om förordnande som
vägtransportledare.

Inför ett eskortuppdrag

En förordnad vägtransportledare är skyldig enligt 8 § lag (2004:1167) om vägtransportledare att i god tid före en eskort informera polismyndigheten.

Färdplan ska skickas in till registraturen i den region där eskorten huvudsakligen kommer att ske.

Bergslagen 

Mitt

Nord

Stockholm inklusive Gotland 

Väst

Syd

Öst

Vid brådskande behov av vägledning från polisen, under en pågående transport som eskorteras av en eller flera förordnade vägtransportledare, kan den vägtransportledare som är ansvarig för eskorten kontakta regionsledningscentralen via 11414 för närmare anvisning.