Förteckning över vägtransportledare

Polisen redovisar här de vägtransportledare som är förordnade. I förteckningen visas vägtransportledarens namn, telefonnummer, verksamhetsort och län.

Dokument för vägtransportledare

Blankett Färdplan för vägtransportledare (Fyll i digitalt)

Blankett Färdplan för vägtransportledare (Skriv ut och fyll i)

Kontakter i polisregionerna för vägtransportledare

Checklista för vägtransportledare

Förteckningen finns som en service till transportföretagen. Polisens förordnande av vägtransportledare innebär inte någon anställning vid Polismyndigheten. Den som är förordnad får själv ordna anställnings- eller företagsform för att bedriva sin verksamhet som vägtransportledare. 

För närvarande är handläggningstiden cirka två veckor räknat från den dag som ansökningsavgiften har betalats för ansökan om förordnande som
vägtransportledare.