Sök

Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter

Förordnanden av sjöfarts- och/eller hamnskyddskontrollanter utfärdas av polisen enligt särskilda föreskrifter och allmänna råd.

Arbetsuppgifterna

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, last, bagage med mera enligt bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Ditt arbete sker under polisens ledning.

Formella krav

 • Du ska ha en synskärpa som på avstånd, med eller utan korrektion, är 0.7 eller bättre på varje öga var för sig och vars synskärpa med bägge ögonen är 1.0 eller bättre.
 • Du ska ha en synskärpa som på nära håll, med eller utan korrektion, är tillräcklig för att kunna läsa ett N5-kort eller likvärdigt på 30-50 cm avstånd.
 • Du ska ha ett färgseende utan avvikelse.
 • Du ska ha en hörselavvikelse på vardera öra mindre än 30 dB vid tester med audiogram för frekvenser under 2 000 Hz.
 • Du ska med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget.
 • Du ska vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt, enligt 11 och 14 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 14 och 26 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
 • Du ska ha fyllt 20 år.

Utöver de formella kraven behöver du också ha en godkänd grundutbildning för hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter.

Utbilda dig som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant

Efter genomgången utbildning med godkänt resultat genomförs säkerhetsprövning. Därefter kan Polismyndigheten utfärda ett förordnande. Förordnandet är nationellt och gäller viss tid, dock längst tre år.

Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant

Vad är skillnaden på hamnskyddskontrollant och sjöfartsskyddskontrollant?

 • Hamnar delas upp i hamnområde och hamnanläggningsområde. Som hamnskyddskontrollant kontrollerar du det område som enligt skyddsplanen hör till hamnområdet.
  Hamnskyddskontrollanten är förordnad i enlighet med Lag (2006:1209) om hamnskydd.
 • Som sjöfartsskyddskontrollant kontrollera du det område där samspelet mellan fartygen och hamnen sker, och som enligt skyddsplanen hör till hamnanläggningsområde.
  Sjöfartsskyddskontrollanten är förordnad i enlighet med Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Kontaktuppgifter:

ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Telefon: Ring via polisens växel 114 14.