Sök på polisen.se

Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter

Förordnanden av sjöfarts- och/eller hamnskyddskontrollanter utfärdas av polisen enligt särskilda föreskrifter och allmänna råd.

Arbetsuppgifterna

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, last, bagage med mera enligt bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Ditt arbete sker under polisens ledning.

Utbilda dig som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant

Efter genomgången utbildning med godkänt resultat genomförs säkerhetsprövning. Därefter kan Polismyndigheten utfärda ett förordnande. Förordnandet är nationellt och gäller viss tid, dock längst tre år.

Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant

Vad är skillnaden på hamnskyddskontrollant och sjöfartsskyddskontrollant?

  • Hamnar delas upp i hamnområde och hamnanläggningsområde. Som hamnskyddskontrollant kontrollerar du det område som enligt skyddsplanen hör till hamnområdet.
    Hamnskyddskontrollanten är förordnad i enlighet med Lag (2006:1209) om hamnskydd.
  • Som sjöfartsskyddskontrollant kontrollera du det område där samspelet mellan fartygen och hamnen sker, och som enligt skyddsplanen hör till hamnanläggningsområde.
    Sjöfartsskyddskontrollanten är förordnad i enlighet med Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Vid frågor, e-posta till:

ordningsvakt.stockholm@polisen.se