Sök

Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollanter

Här hittar du information om utbildningen, våra utbildningstillfällen och ansökan.

Information om grundutbildningen

  • Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1).
  • Utbildningen genomförs dagtid under 10 dagar i polisens lokaler i autentisk hamnmiljö.
  • Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.
  • Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1) (pdf, 148 kB)

Information om fortbildning

Fortbildning ska genomföras var tredje år för att du ska kunna få ett förnyat förordnande. Om mer än fem år har passerat sedan du genomförde grundutbildningen eller fortbildning ska en ny grundutbildning genomföras för att du ska kunna förordnas på nytt. Du ansvarar själv för att anmäla dig till fortbildningar i god tid innan ditt förordnande slutar gälla.

Ansökan och ansökningsavgift

När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. Avgiften avser förordnandet som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant och ska vara betald inom 14 dagar. Handläggning av ditt ärende kommer att påbörjas först när din betalning är registrerad hos Rättsavdelningen.

Kursavgift

Om du antas till grundutbildningen kommer du att aviseras kursavgiften på 28 150 kronor. Avin skickas till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Aviseringen skickas ut efter sista ansökningsdag och ska vara betald inom 14 dagar efter att du har fått aviseringen. När du betalat kursavgiften får du en kallelse med mer information om utbildningsdagarna.

Kursavgiften för fortbildningen är 7 750 kronor.

Datum för utbildningar 2024

Utbildning Datum Ort Sök senast
Grundutbildning 2-17 maj Kista, Stockholm
Grundutbildning 20-31 maj Göteborg 6 maj
Fortbildning 21-22 maj Göteborg INSTÄLLD
Grundutbildning 30 september - 11 oktober
Fortbildning 21 - 25 oktober

*Beroende på antalet anmälningar kan tillfällena för fortbildning komma att slås ihop till ett tillfälle. Om det blir aktuellt kommer den som har anmält sig att informeras.  

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ansökan skickas till:

Ansökan och intyg skickas till rättsavdelningen i den region där du är folkbokförd. Kontaktformulär och postadresser till respektive region hittar du här.

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningen

E-post: ordningsvaktsutbildning@polisen.se

Jeanette Keve
Tel 010-5641540
Telefontid mån-fre 09:00-10:30

Meho Medic, utbildare
Telefon: 010-567 81 58

Per Sjöbeck, utbildare
Telefon: 0733-48 35 45

Frågor om ansökan, intyg och förordnande

Kontakta rättsavdelningen i den region där du är folkbokförd för frågor om ansökan, intyg och förordnanden. Telefon: Ring via polisens växel 114 14.