Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollanter

Utbildningskrav, ansökningsblankett och information om var grundkurserna hålls i olika delar av Sverige för dig som är intresserad av att utbilda sig till sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant.

Formella krav

 • Du ska ha en synskärpa som på avstånd, med eller utan korrektion, är 0.7 eller bättre på varje öga var för sig och vars synskärpa med bägge ögonen är 1.0 eller bättre.
 • Du ska ha en synskärpa som på nära håll, med eller utan korrektion, är tillräcklig för att kunna läsa ett N5-kort eller likvärdigt på 30-50 cm avstånd,
 • Du ska ha ett färgseende utan avvikelse.
 • Du ska ha en hörselavvikelse på vardera öra mindre än 30 dB vid tester med audiogram för frekvenser under 2 000 Hz.
 • Du ska med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget.
 • Du ska vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt, enligt 11 och 14 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 14 och 26 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
 • Du ska ha fyllt 20 år.

Utöver de formella kraven behöver du också ha en godkänd grundutbildning för hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter.

Information om grundutbildningen

 • Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1).
 • Avgiften för utbildningen är 28 150 kronor. Den faktureras till och bekostas av den sökande.
 • Utbildningen genomförs dagtid under 10 dagar i polisens lokaler i autentisk hamnmiljö.
 • Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.
 • Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1)

Efter att du har genomfört utbildning med godkänt resultat ska du också genomgå en säkerhetsprövning. Därefter kan Polismyndigheten utfärda ett förordnande som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant. Förordnandet är nationellt och gäller viss tid, dock längst tre år.

Aktuella utbildningar

Polisregion Stockholm

Fortbildning: vecka 51 2020. Ansök senast 30 oktober 2020.

Grundutbildning 2021: Datum ej fastställt.

Med reservation för eventuella ändringar. 

Polisregion Väst

Inga planerade utbildningar för närvarande.

Ansök - så här gör du

1. Fyll i blanketterna digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand

Ansökan till sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant (Fyll i digitalt)

Ansökan till sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant (Skriv ut och fyll i för hand)

Syn- och hörselintyg för sökande till utbildning en sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant (Fyll i digitalt)

Syn- och hörselintyg för sökande till utbildning en sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollant (Skriv ut och fyll i för hand)

2. Skicka in ansökningsblanketten och syn- och hörselintyget 

Skicka din ansökan och intyget till den polisregion som håller i grundutbildningen.

Polisregion Väst

Polismyndigheten
Region Väst
Stampgatan/Rättsenheten
405 90 Göteborg
eller via e-post: tillstand.vast@polisen.se

Polisregion Stockholm

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 5 Sthlm RA
106 75 Stockholm
eller via epost: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

3. Betala avgiften för ansökan

När ansökan kommit in och diarieförts, skickas en avisering om inbetalning till dig. Använd ocr-numret och betala handläggningsavgiften på 600 kronor till bankgironummer 791-9814.

Det är regionens behov av utbildningsplatser som prioriteras.

Arbetsuppgifterna

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, last, bagage med mera enligt bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Ditt arbete sker under polisens ledning.