Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Utbildning sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollanter

Utbildningskrav, ansökningsblankett och information om var grundkurserna hålls i olika delar av Sverige för dig som är intresserad av att utbilda sig till sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant.

Formella krav

 • Du ska ha en synskärpa som på avstånd, med eller utan korrektion, är 0.7 eller bättre på varje öga var för sig och vars synskärpa med bägge ögonen är 1.0 eller bättre.
 • Du ska ha en synskärpa som på nära håll, med eller utan korrektion, är tillräcklig för att kunna läsa ett N5-kort eller likvärdigt på 30-50 cm avstånd,
 • Du ska ha ett färgseende utan avvikelse.
 • Du ska ha en hörselavvikelse på vardera öra mindre än 30 dB vid tester med audiogram för frekvenser under 2 000 Hz.
 • Du ska med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget.
 • Du ska vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt, enligt 11 och 14 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 14 och 26 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
 • Du ska ha fyllt 20 år.

Utöver de formella kraven behöver du också ha en godkänd grundutbildning för hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter.

Information om grundutbildningen

 • Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1).
 • Avgiften för utbildningen är 10 000 kronor. Den faktureras till och bekostas av den sökande.
 • Utbildningen genomförs dagtid under 10 dagar i polisens lokaler i autentisk hamnmiljö.
 • Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.
 • Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1)

Efter att du har genomfört utbildning med godkänt resultat ska du också genomgå en säkerhetsprövning. Därefter kan Polismyndigheten utfärda ett förordnande som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant. Förordnandet är nationellt och gäller viss tid, dock längst tre år.

 

Aktuella utbildningar

Polisregion Stockholm

Fortbildning: 9-10 och/eller 11-12 december 2019. Ansök, enligt nedan, senast 31 oktober 2019.
Grundutbildning: Ej ännu planerad.

Med reservation för eventuella ändringar.

Polisregion Väst

Fortbildning: 22-23 oktober 2019, Göteborg.
Grundutbildning: 28 oktober-8 november 2019, Göteborg. 

 

Ansök - så här gör du

1. Fyll i blanketterna digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

2. Skicka in ansökningsblanketten och syn- och hörselintyget. 

Skicka din ansökan och intyget till den polisregion som håller i grundutbildningen.

Polisregion Väst

Polismyndigheten
Rättsavdelningen/Tillståndsenheten
Box 429, 401 26 Göteborg
eller via e-post: tillstand.vast@polisen.se

Polisregion Stockholm

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 5 Sthlm RA
106 75 Stockholm
eller via epost: ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

3. Betala in avgiften för ansökan.

När ansökan kommit in och diarieförts, skickas en avisering om inbetalning till dig. Använd ocr-numret och betala handläggningsavgiften på 600 kr till bankgironummer 791-9814.

Det är regionens behov av utbildningsplatser som prioriteras.

Arbetsuppgifterna

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, last, bagage med mera enligt bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Ditt arbete sker under polisens ledning.

Till toppen