Sök

Fjällräddare

Fjällräddarnas arbete lyder under lagen om skydd mot olyckor. Som fjällräddare arbetar du under ledning av en räddningsledare från polisen.

Fjällräddare på en snöskoter.

Bli fjällräddare

Är du intresserad av att bli fjällräddare ska du vända dig till den lokala fjällräddningsenheten i området där du vill jobba. Tillsammans med den lokala polisen beslutar fjällräddningsenheten vem som ska bli fjällräddare.

Att bli fjällräddare

Krav på fjällräddare

För att du ska få fortsätta ditt uppdrag som fjällräddare kräver polisen att du

 • är beredd att rycka ut när polisen kallar till ett fjällräddaruppdrag
 • har god lokalkännedom om området där du arbetar som fjällräddare
 • deltar och godkänns i obligatoriska utbildningar och övningar som polisen anordnar
 • lämnar dina kontaktuppgifter till polisen så att vi kan larma dig.

Ditt godkännande som fjällräddare gäller i fem år och kan sedan omprövas. Du kan fortsätta som fjällräddare som längst tills du fyllt 65 år.

Skäl för att avsluta uppdraget

Den lokala polisen kan besluta att du ska byta uppdrag eller sluta som fjällräddare om myndigheten förändrar sin organisation eller om du inte lever upp till de krav som finns på fjällräddare.

Några skäl för att avsluta uppdraget kan vara om du

 • inte deltar i övningar
 • får nedsatt fysisk eller psykisk förmåga
 • begår brottsliga handlingar
 • har alkoholproblem
 • på annat sätt visar sig vara olämplig som företrädare för polisen vid räddningsuppdrag.

Ekonomisk ersättning 

Som fjällräddare har du rätt till ersättning från polisen bland annat under fjällräddningsuppdrag, utbildning och beredskap.

Du har rätt till ersättning från polisen

 • vid utryckningar
 • vid utbildningar och övningar
 • när du har beredskap
 • för den tid du använder en egen terrängskoter under uppdrag.

Tid för materialvård räknas in i utryckningstiden. Den lokala polisen beslutar hur stor ersättningen ska vara i samråd med Civila Fjällräddares Riksorganisation.

Minsta ersättning

Minsta ersättning för utryckning är fyra timmar. Det innebär att om du har påbörjat ett uppdrag så får du ersättning för fyra timmar även om du senare blir återkallad.