Sök

Skoter och färdselrätt

Som fjällräddare har du rätt att köra skoter i områden där det är förbjudet för allmänheten. Det innebär att du har ett särskilt ansvar för miljön och ska visa hänsyn mot renskötsel, flora och fauna.

Fjällräddarnas rätt att köra skoter regleras i terrängkörningsförordningen. Länsstyrelsen i respektive län bestämmer vilka regler som gäller för färdselrätten i nationalparker och naturreservat.

När du kör skoter under fjällräddningsuppdrag

 • Kontakta polisens kommunikationscentral både vid start och återkomst.
 • Ha på dig fjällräddaruniformen.
 • Bär med dig fjällräddarlegitimation och körkort.
 • Fjällräddarmärket ska sitta på skotern.
 • Av säkerhetsskäl bör du ha med dig en följeslagare på egen skoter.

Krav på skotrar som används vid fjällräddningsuppdrag

 • Bruks- eller standardmaskin.
 • Bred- eller långbandare.
 • Driftsäker.
 • Utrustad med en kraftig draganordning.
 • Utrustad med en flakkälke.
 • Möjlig att använda för drift av teknisk utrustning.
 • Utrustad med yxa, snöspade och skidor eller snöskor.