Identifiering av ett större antal dödsoffer - polisens arbete

När det inträffar en stor olycka eller annan händelse med många omkomna ansvarar polisen för att identifiera de omkomna.

Vid en större olycka inom Sverige är det många anhöriga som ringer polisen när det inte kan få tag på familj eller vänner som de tror befunnit sig på platsen för händelsen.
 
En första åtgärd är att polisen aktiverar ett särskilt knappval på sitt telefonnummer 114 14. Då kopplas den som ringer direkt till särskilda operatörer som tar emot och registrerar uppgifter om saknade personer.

Katastrofregister upprättas

Uppgifterna jämförs med varandra för att säkerställa att varje saknad person bara registreras en gång. Detta kallas för katastrofregistrering. Polisen sammanställer sedan en lista med personer som saknas och befaras ha omkommit vid händelsen. Denna lista ligger sedan till grund för identifieringsarbetet.

Vid händelser utomlands ska anhöriga istället vända sig till Utrikesdepartementet som då sköter katastrofregistreringen och tar fram en lista som överlämnas till polisen.

Information om de drabbade tas fram

I Sverige finns fyra regionala ID-lag som utför identifieringsarbete inom sitt geografiska område. ID-lagen finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö och består av dels AM-team ("Ante Mortem - före döden") som tar fram uppgifter om befarat drabbade, dels PM-team ("Post Mortem - efter döden") som undersöker de anträffade kropparna.

Så går identifieringen till i Sverige

De regionala ID-lagens AM-team kontaktar anhöriga och vårdgivare för att samla in underlag, så kallade ante mortem-uppgifter, som kan hjälpa till att identifiera den omkomne.

Det kan vara fingeravtryck, dna, patientjournaler och röntgenbilder från läkare och tandläkare, men även signalement som hårfärg, längd, födelsemärken, ärr och tatueringar. För att få fram ett dna behövs ett dna-prov från en nära anhörig. Provet tas på saliv från munnen med en tops.

PM-teamen undersöker kropparna från de omkomna personerna och dokumenterar motsvarande uppgifter. Detta kallas post mortem-uppgifter.

Uppgifterna både före och efter dödsfallet, de så kallade ante mortem- och post mortem-uppgifter, registreras i ett datasystem där de jämförs. En särskild expertgrupp gör sedan den slutgiltiga identifieringen av de omkomna personerna och utfärdar intyg när det går att konstatera att en viss kropp är en viss saknad person.

Svenska ID-kommissionen aktiveras

Vid en händelse där ID-lagets resurser inte räcker till kan Nationella Operativa Avdelningen (NOA) ta över ansvaret och då aktiveras Svenska ID-kommissionen. Då samlas både AM- och PM-uppgifterna in till Nationellt DVI Center vid NOA och matchningsarbetet sker där.

Vid händelser utomlands kan Svenska ID-kommissionen skicka ut personal för att hjälpa till med identifieringsarbetet på plats. Detta sker endast efter en begäran från det drabbade landets myndigheter som också leder arbetet på plats.

Vilka som ingår i Svenska ID-kommissionen bestäms vid varje tillfälle beroende på vilken typ av specialister som behövs för just det uppdraget. Beslutet att aktivera ID-kommissionen fattas av Polismyndigheten i samråd med Rättsmedicinalverket och vid händelser utomlands även Regeringskansliet.

Så går identifiering utomlands till

Vid en katastrof med omkomna svenskar utomlands kan ID-kommissionen skicka ut ett PM-team för att hjälpa till med identifieringsarbetet på plats.

Arbetet leds dock alltid av det drabbade landets myndigheter. Vilka som ingår i ett sådant PM-team bestäms vid varje tillfälle beroende på vilken typ av specialister som behövs för just det uppdraget.

Beslutet att aktivera ID-kommissionen fattas i samråd med regeringskansliet och Rättsmedicinalverket.

Relaterat innehåll