Sök

Identifiering av ett större antal dödsoffer - polisens arbete

När det inträffar en stor olycka eller annan händelse med många omkomna ansvarar polisen för att identifiera de omkomna.

Vid en större olycka inom Sverige är det många anhöriga som ringer polisen när de inte kan få tag på familj eller vänner som de tror befunnit sig på platsen för händelsen. Vid en större händelse aktiverar vi ett särskilt knappval på vårt telefonnummer 114 14. Då kopplas den som ringer direkt till särskilda operatörer som tar emot och registrerar uppgifter om efterfrågade personer. 

Vid händelser utomlands ska anhöriga istället vända sig till Utrikesdepartementet som då sköter katastrofregistreringen.

Katastrofregistrering

På händelseplatsen registrerar polisen uppgifter om de personer som befunnit sig där vid det aktuella tillfället. Polisen jämför inkomna uppgifter gällande efterfrågade och anträffade personer. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta identifieringsarbetet. 

Så går identifieringen till i Sverige

I Sverige finns fyra regionala ID-lag som utför identifieringsarbete inom sitt geografiska område. ID-lagen finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö och består av dels AM-team ("Ante Mortem - före döden") som tar fram uppgifter om befarat drabbade, dels PM-team ("Post Mortem - efter döden") som undersöker de anträffade kropparna.

De regionala ID-lagens AM-team kontaktar anhöriga och vårdgivare för att samla in underlag, så kallade ante mortem-uppgifter, som kan hjälpa till att identifiera den omkomne.

Det kan vara fingeravtryck, dna, patientjournaler och röntgenbilder från läkare och tandläkare, men även signalement som hårfärg, längd, födelsemärken, ärr och tatueringar. För att få fram ett dna behövs ett dna-prov från en nära anhörig. Provet tas på saliv från munnen med en tops.

PM-teamen undersöker kropparna från de omkomna personerna och dokumenterar motsvarande uppgifter. Detta kallas post mortem-uppgifter.

Uppgifterna både före och efter dödsfallet registreras i ett datasystem där de jämförs. En särskild expertgrupp gör sedan den slutgiltiga identifieringen av de omkomna personerna och utfärdar intyg när det går att konstatera att en viss kropp är en viss saknad person.

Vid en händelse i Sverige där ID-lagets resurser inte räcker till kan Nationella operativa avdelningen (NOA) ta över ansvaret och då aktiveras ID-kommissionen. Beslutet att aktivera ID-kommissionen fattas av Polismyndigheten i samråd med Rättsmedicinalverket. Då samlas både AM- och PM-uppgifterna in till Nationellt DVI Center vid NOA och matchningsarbetet sker där. 

Så går identifiering utomlands till

Vid en katastrof med omkomna svenskar utomlands kan det aktuella landet begära hjälp av svensk polis med identifieringsarbete på plats. Nationella operativa avdelningen (NOA) kan då via ID-kommissionen skicka specialister. Beslutet att aktivera ID-kommissionen fattas i samråd med Regeringskansliet och Rättsmedicinalverket. Arbetet leds dock alltid av det drabbade landets myndigheter.

Relaterat innehåll