Sök

Polisens befogenheter

Polisen har laglig rätt att avlägsna eller omhänderta personer, och i vissa fall även använda våld.

Rätten att avlägsna och omhänderta personer

För att förhindra misshandel och andra våldsbrott i offentlig miljö har polisen rätt att i vissa situationer avvisa eller avlägsna personer från ett område.

Polisen arbetar extra aktivt där man vet att det förekommer eller riskerar att bli problem. Det kan handla om allt från större idrottsevenemang till ställen där det samlas mycket folk under helgkvällar och nätter.

Tillsägelse görs innan avlägsnande sker

I normalfallet ska polisen först avvisa, det vill säga ge en tillsägelse, för att sedan eventuellt avlägsna personen. Om ingen av dessa åtgärder räcker kan polisen tillfälligt omhänderta honom eller henne.

Avvisa från ett visst område om någon stör

Polisen får avvisa eller avlägsna personen från ett visst område om någon stör eller är farlig för den allmänna ordningen. I till exempel krogmiljöer är det vanligt att polisen möter berusade personer och i dessa fall har polisen rätt att göra ett omhändertagande om personen utgör en fara för sig själv eller andra.

Polisen får också förhindra en person från att begå en straffbelagd handling, som till exempel att köra bil berusad.

Avvisar folksamling som inte är en allmän sammankomst

Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst (till exempel en demonstration) eller offentlig tillställning (till exempel en fotbollsmatch eller en konsert), stör den allmänna ordningen eller är en fara för denna, har polisen rätt att avvisa eller avlägsna deltagarna från området.

Rätten att använda våld

Poliser får använda våld om inga andra medel räcker till och om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Exempel på sådana situationer är om polisen möts med våld eller hot om våld, eller om någon som ska häktas eller anhållas försöker undkomma.

Vid fara för liv och hälsa

Det kan också vara fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom. Andra exempel är om polisen ska stoppa ett fordon eller avvisa eller avlägsna någon från ett visst område.

Viktigt att tala om att man är polis

Om en polis hamnar i en så hotfull situation att han eller hon ser sig tvungen att använda våld ska polisen tydligt ge till känna att han eller hon är polis. Det gäller dock inte i de fall detta framstår som olämpligt eller då han eller hon inte haft möjlighet, till exempel på grund av ett mycket snabbt händelseförlopp.

Polisens befogenheter enligt lagen