Hur ofta använder polisen skjutvapen?

Svar på vanliga frågor om polisens användning av skjutvapen.

Hur vanligt är det att polisen avlossar skott med skjutvapen?

Polisen genomför årligen ca 1,4 miljoner ingripanden varav de flesta genomförs utan att något våld behöver användas. I ett ytterst litet antal av dessa händelser utgör motparten ett så allvarligt hot att skjutvapen har behöver användas.

Under 2020 har polis skjutit verkanseld vid 21 händelser. Vid 15 händelser har polis skjutit varningsskott i syfte att försöka avbryta den hotfulla eller våldsamma situationen.

Enligt statistik som tabellen nedan visar har det inträffat ca 35 händelser per år de sista fem åren där poliser avlossat sitt tjänstevapen.

År Varningsskott Verkanseld mot person/fordon Totalt Varning/Verkan/ Okänt
2016 15 17 32
2017 16 16 32
2018 13 23 36
2019 17 17 34
2020 15 21 36

I de flesta händelser där poliser avlossat varningsskott samt verkanseld uppgavs att personen de ingrep mot led av psykisk ohälsa.

Poliser som arbetar i yttre uniformerad tjänst är i majoritet representerade i dessa skjutsituationer och de är även den grupp som utför största antalet ingripanden.

Hur ofta avlider någon i samband med att polis skjutit verkanseld?

År 2016 2017 2018 2019 2020
Avlidna 3 1 6 1 5

Det händer ett par gånger per år att människor avlider när poliser skjutit verkanseld.

Varje sådant fall är tragiskt för alla inblandade och givetvis något polisen i det längsta vill undvika. Men lagstiftaren har gett polisen rätt att använda skjutvapen, och i vissa situationer är dödligt våld oundvikligt för att en ingripande polis ska kunna skydda andra eller freda sig själva.

Tyvärr har antalet människor som avlidit i samband med att poliser skjutit verkanseld ökat de senaste tio åren.

Vad gör polisen för att undvika skjutningar?

Grunden för polisen är att försöka lösa situationer genom att prata med de inblandade så långt det är möjligt. I de absolut flesta ingripanden lyckas polisen med det. Också i mycket hotfulla och farliga situationer försöker polisen i första hand använda verbal kommunikation för att lösa konflikter, ibland med hjälp av särskilt utbildade förhandlare.

Poliser utbildas i kommunikation, mental förberedelse och att kunna ta snabba beslut i olika situationer. Poliserna tränar också rent praktiskt på att använda fysiska tekniker, dvs olika grepp för att kunna kontrollera en person.

Men ibland är hotet så allvarligt att det kräver att polisen använder något av de hjälpmedel polisen har för våldsanvändning – handfängsel, batong, pepparspray eller skjutvapen.

Varför skjuter inte polisen alltid i benet?

I vissa situationer kan polisen behöva skjuta direkt i överkroppen för att skydda andra eller sig själva, till exempel från en angripande person på kort avstånd. Att rusa ett tiotal meter med till exempel en kniv i handen går oerhört snabbt och att träffa ett ben kan vara mycket svårt. Det är inte heller sannolikt att en träff i benet omedelbart stoppar angriparen. Även om skjutvapen utgör ett mycket kraftfullt våld är det inte säkert att ens en träff i överkroppen omedelbart stoppar en angripare.

Varför använder inte polisen elchockvapen i stället?

Inom Polismyndigheten pågår 2018-2021 ett försök med elchockvapen i fem lokalpolisområden i Sverige. De positiva erfarenheterna från försöksperioden har inneburit att Polismyndigheten har fattat beslut om utbilda och utrusta poliser med elchockvapen från 2022.

Med elchockvapen får poliserna därmed ytterligare ett hjälpmedel att använda vid hotfulla situationer men det kommer inte kunna ersätta behovet av skjutvapen i alla situationer.

Polisens hålspetsammunition har varit ifrågasatt. Varför använder polisen den?

Den expanderande tjänsteammunitionen Speer gold dot infördes 2003. Tidigare användes den icke-expanderande ammunitionen Norma. Huvudorsaken till bytet är att den inte lika lätt går igenom kroppen på personen som polisen träffar, och oskyldiga personer riskerar inte att träffas och skadas. Den har också en effekt som snabbare får stopp på en angripande person.
 
Rättsmedicinalverket har analyserat effekterna och resultatet visar att antalet dödsskjutningar inte har ökat med den expanderande ammunitionen.

Relaterat innehåll

Polisens användning av skjutvapen med mera, statistik 1990-2020

Under 2017 och 2018 förekom vissa tekniska problem med inrapporteringen avseende användningen av våldshjälpmedel generellt vilket fått till följd att det inte finns möjlighet att återge detaljer i statistik gällande ärenden där det sker många händelser som betvingande, OC-spray, prejning.

Utvärdering av elchockvapen, Umeå universitet, 2020 (pdf)