Hur ofta använder polisen skjutvapen?

Svar på vanliga frågor om polisens användning av skjutvapen.

Hur vanligt är det att polisen använder skjutvapen?

Det är ovanligt. Det finns inget som tyder på att polisens användning av skjutvapen ökar över tid. Inrapporteringen av användning av skjutvapen startade 2003 och antalet händelser där poliser har använt skjutvapen varierar över åren.

I snitt skjuter polisen verkanseld mot en person vid drygt 15 tillfällen per år. Det kan ställas emot att polisen gör totalt 1,4 miljoner ingripanden per år. 

Vid ytterligare drygt 15 gånger per år skjuter polisen varningsskott. Det betyder att man avlossar vapnet för att varna för att det kommer att användas. Ett varningsskott riktas i ofarlig riktning så att ingen riskerar att träffas. 

Hur ofta avlider någon i samband med att polis skjutit verkanseld?

Det är mycket ovanligt att någon avlider i samband med att polisen skjutit verkanseld. Varje sådant fall är tragiskt för alla inblandade och givetvis något polisen i det längsta vill undvika. Men lagstiftaren har gett polisen rätt att använda skjutvapen, och i vissa situationer är dödligt våld oundvikligt för att en ingripande polis ska kunna skydda andra eller freda sig själva.

Sett över en längre period, som de senaste tjugo åren, har i genomsnitt en person per år omkommit. Men statistiken varierar över åren. Vissa år avlider ingen, andra år fler.

Vad gör polisen för att undvika skjutningar?

Grunden för polisen är att försöka lösa situationer genom att prata med de inblandade så långt det är möjligt. I de absolut flesta ingripanden lyckas polisen med det. Också i mycket hotfulla och farliga situationer försöker polisen i första hand använda verbal kommunikation för att lösa konflikter, ibland med hjälp av särskilt utbildade förhandlare eller dialogpoliser.

Men ibland är hotet så allvarligt att det kräver att polisen använder något av de hjälpmedel polisen har för våldsanvändning – handfängsel, batong, pepparspray eller pistol. Skjutvapen är den absolut sista utvägen.

Polisen har ett stort fokus på utbildning, dels i grundutbildningen för poliser, dels genom kontinuerlig fortbildning ute i verksamheten. En stor del handlar om kommunikation, mental förberedelse och att kunna ta snabba beslut i olika situationer. Poliserna tränar också rent praktiskt på att använda fysiska tekniker och de olika hjälpmedlen.

Varför skjuter inte polisen alltid i benet?

I vissa situationer kan polisen behöva skjuta direkt i överkroppen för att skydda andra eller sig själva, till exempel från en angripande person på kort avstånd. Att rusa ett tiotal meter med till exempel en kniv i handen går oerhört snabbt och att träffa ett ben kan vara mycket svårt. Det är inte heller sannolikt att en träff i benet omedelbart stoppar angriparen. Även om skjutvapen utgör ett mycket kraftfullt våld är det inte säkert att ens en träff i överkroppen omedelbart stoppar en angripare.

Varför använder inte polisen elchockvapen i stället?

Inom Polismyndigheten pågår 2018-2020 ett försök med elchockvapen i fem lokalpolisområden i Sverige.

Även om elchockvapen i ett senare skede skulle införas permanent kommer elchockvapnet aldrig att ersätta skjutvapnet helt. Anledningen är att elchockvapen inte kan användas i alla typer av situationer.

Elchockvapen - polisens arbete

Polisens hålspetsammunition har varit ifrågasatt. Varför använder polisen den?

Den expanderande tjänsteammunitionen Speer gold dot infördes 2003. Tidigare användes den icke-expanderande ammunitionen Norma. Huvudorsaken till bytet är att den inte lika lätt går igenom kroppen på personen som polisen träffar, och oskyldiga personer riskerar inte att träffas och skadas. Den har också en effekt som snabbare får stopp på en angripande person.
 
Rättsmedicinalverket har analyserat effekterna och resultatet visar att antalet dödsskjutningar inte har ökat med den expanderande ammunitionen.

Relaterat innehåll

Här hittar du statistik för polisens våldshjälpmedel mellan åren 1990 och 2018.

Under 2017 och 2018 förekom vissa tekniska problem med inrapporteringen avseende användingen av våldshjälpmedel generellt vilket fått till följd att det inte finns möjlighet att återge detaljer i statistik gällande ärenden där det sker många händelser som betvingande, OC-spray, prejning.

Polisens användning av skjutvapen med mera, statstik 1990-2019