Sök

Polisflyget - polisens arbete

Spaning efter brottslingar, räddningstjänstuppdrag och transporter. Det är de tre viktigaste användningsområdena för polisflyget.

Polishelikopter

Polisens nio helikoptrar är stationerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden, och kan därmed användas för uppdrag över hela Sverige. De flesta uppdragen rör räddningsverksamhet eller grova brott där polisen vill

  • Färdas snabbt
  • Få överblick över stora områden
  • Söka av områden som är svårtillgängliga från marken.

Det kan handla om allt från att följa gärningsmännens flyktväg efter ett väpnat rån, till att undsätta nödställda fjällvandrare. Andra vanliga användningsområden är övervakning vid demonstrationer och transport av polisiära resurser som måste komma på plats snabbt, till exempel bombtekniker eller nationella insatsstyrkan.

Flygoperatören sköter den tekniska utrustningen

Under flyguppdragen har piloten alltid en så kallad taktisk flygoperatör bredvid sig. Flygoperatören sköter den tekniska utrustningen när helikoptern befinner sig i luften så att piloten kan fokusera på flygningen.

Utrustningen anpassas beroende på vad uppdragen kräver och kan till exempel omfatta

  • Värmekameror
  • Strålkastare
  • Vinschar
  • Foto- och filmutrustning
  • Högtalare
  • Pejlutrustning
  • Glasögon för mörkerseende.

Både piloterna och operatörerna är poliser som vidareutbildat sig. Utbildningen görs vid polisflygets egen flygskola.