Sök

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Från 1 januari 2023 och sex månader framåt är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet.

Två poliser på motorcyklar som har stannat trafik.

Som ordförandeland kommer Sverige leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, samt cirka 150 möten runtom i Sverige.

Polisen ansvarar för säkerheten kring samtliga möten och konferenser som genomförs i Sverige inom ramen för det svenska ordförandeskapet. Polisens uppdrag är också att se till att grundläggande opinionsfrihet kan säkerställas. Ett exempel på opinionsfrihet är rätten att demonstrera.

Allas rätt till opinionsfrihet

I Sverige råder yttrandefrihet och alla medborgare har rätt att demonstrera, manifestera och hålla torgmöten. Det är en i grundlagen starkt skyddad rättighet. Polisens roll är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar och skapa praktiska förutsättningar för olika arrangemang. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet och lagföra eventuella brott.

Polisens uppgift i samband med demonstrationer

Sök tillstånd för demonstration och manifestation

Internationellt polissamarbete

Under det svenska EU-ordförandeskapet får Polismyndigheten möjlighet att driva på det europeiska polissamarbetet och på brottsbekämpningsområdet är inriktningen att arbeta mot den organiserade brottsligheten. Polisen kommer arbeta nära Justitiedepartementet i frågan, exempelvis kommer anställda från Polismyndigheten att bistå med expertkompetens inom olika områden såsom internetrelaterad brottslighet, narkotika och penningtvätt.