Sök
Stäng Meny

Riksmordsgruppen – polisens arbete

Riksmordsgruppen är experter på att utreda mord. De kallas in för att hjälpa till med särskilt komplicerade mordutredningar.

Riksmordsgruppen börjar alltid med att etablera en gemensam organisation tillsammans med den lokala polisen. Därefter går man igenom allt material som redan finns i utredningen.

Riksmordsgruppens arbetssätt

Arbetet görs systematiskt och utifrån handboken polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott.

Handboken har utvecklats över tid och innehåller metoder och checklistor som har visat sig fungera effektivt när man utreder mord och andra grova våldsbrott. I den behandlas allt från vad första polispatrull på brottsplatsen ska göra, till hur hela utredningen bör organiseras.

Under arbetets gång ska riksmordsgruppen också dela med sig av sin kompetens till Polismyndighetens utredare.

Riksmordsgruppen har kapacitet att hjälpa till i två separata fullskaliga utredningar samtidigt.

Hjälper den lokala polisen

En viktig uppgift för riksmordsgruppen är att hjälpa den lokala polisen med att hantera de stora mängder information som finns i en mordutredning. Gruppen upprättar alltid ett register där man samlar alla vittnesmål, förhörsprotokoll, tips från allmänheten, och liknande. Gruppen skapar också en speciell enhet som förhör vittnen och misstänkta.

Om man trots allt inte lyckas lösa mordet ser riksmordsgruppen till att alla uppgifter sparas på ett sätt som gör att utredningen smidigt kan återupptas om nya spår tillkommer vid ett senare tillfälle.

Exempel på kända mordutredningar

Några kända mordutredningar som riksmordsgruppen deltagit i är

  • dubbelmordet i Linköping
  • serieskytten i Malmö
  • terroristsattentatet på Drottninggatan.