Sök

Så bekämpar polisen den kriminella ekonomin

Med kriminell ekonomi avses ett system av kriminell affärsverksamhet där brottsvinster återinvesteras i nya brottsupplägg eller tvättas vita. Det är ofta en komplex blandning av illegala och legala verksamheter.

Den kriminella ekonomin omfattar brott som genererar vinster från brottslig verksamhet samt brottslig hantering av vinsterna, till exempel genom penningtvätt. Brottsvinster är den drivande faktorn bakom den organiserade brottsligheten. Aktörerna och nätverken inom den organiserade brottsligheten är multikriminella och de kriminella nätverken kan vara uppbyggda som multinationella företag med förgreningar i andra länder.

Den kriminella ekonomin hotar välfärden

I Sverige beräknas den kriminella ekonomin generera 100–150 miljarder kronor i brottsvinster varje år. Narkotikabrott är en stor inkomstkälla men de kriminella gör idag ofta större vinster på till synes vit affärsverksamhet eller på att lura det offentliga eller privatpersoner genom till exempel arbetslivskriminalitet, välfärdsbrottslighet och bedrägerier.

Den kriminella ekonomin är systemhotande på så sätt att den hotar välfärdssystemet och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. Samhället går miste om skatter och avgifter samtidigt som våra välfärdssystem missbrukas av kriminella.

Myndigheter i samverkan förebygger kriminell ekonomi

Polismyndigheten och andra myndigheters arbete handlar till stor del om att minska de kriminella aktörernas ekonomiska kraft och kapacitet. Vi går på deras pengar och andra tillgångar, deras bolag och de som på olika sätt kan ses som möjliggörare för de deras affärsverksamhet. En viktig faktor för att minska brottsvinster till den kriminella är att reducera samhällets sårbarheter. Vi vill flytta fokus från att utreda i efterhand till att förebygga.

Polismyndigheten samverkar nationellt, regionalt och lokalt med andra myndigheter för att bekämpa den kriminella ekonomin. Till exempel genom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) och via myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet.