Sök
Stäng Meny

Salivprovtagning för dna-analys

Den här informationen riktar sig till dig som lämnar ett salivprov för dna-analys till polisen. Informationen handlar om hur polisen hanterar dina personuppgifter.

Dna-profilen ger endast information om identitet och innehåller ingen information om personliga egenskaper.

Om du är misstänkt för ett brott

Ett salivprov för dna-analys får enligt lag tas på den som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. Dna-profilen sparas i Polismyndighetens dna-register.

Salivprovtagningen kallas vardagligt för topsning, att bli topsad.

Vilka finns i dna-registren?

I dna-registren finns dna-profiler från personer där något av följande stämmer in:

  • Personen är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse.
  • Personen har dömts till strängare straff än böter eller har godkänt en villkorlig dom om strafföreläggande.

Din dna-profil kommer att jämföras med dna-profiler från brottsplatser och från andra misstänkta och dömda personer.

Dna-profilen jämförs även med dna-profiler i andra europeiska länders dna-register.

Din dna-profil tas bort från dna-registren när uppgifterna om dig tas bort från polisens misstankeregister och belastningsregister.

Om du inte är misstänkt för ett brott

Ett salivprov för dna-analys får enligt lag även tas från personer som inte är skäligen misstänkta för brott. Det görs för att underlätta vid utredningen av ett brott som kan ge fängelse.

Dna-profilen jämförs bara med andra dna-profiler i det aktuella brottet. Dna-profilen registreras inte Polismyndighetens dna-register.

Läs mer

På sidan Polisens register kan du läsa mer om lagarna kring dna-provtagning och om polisens register med dna-profiler.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att få veta om din dna-profil är registrerad i utrednings- eller dna-registret. För att begära ett registerutdrag fyller du i en blankett för att begära information om personuppgiftsbehandling och skickar den till Polismyndigheten.