Snabbare lagföring – enklare brott utreds snabbare

Snabbare lagföring är ett arbetssätt som drastiskt minskar tiden från ett polisingripande till dom – från 22 till cirka 6 veckor. Samarbete sker mellan flera myndigheter i hela rättskedjan.

Snabbare lagföring är ett uppdrag från regeringen och omfattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse, till exempel rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld. Den misstänkta ska vara över 18 år och anträffas på brottplatsen.

Tydligare och snabbare koppling mellan brott och straff

Arbetssättet innebär att polispatrullen gör klart utredningen direkt när de ingripit mot en misstänkt. Patrullen ger den misstänkte en tid i tingsrätten för huvudförhandling vid ingripandet.  Alternativt, om den misstänkte erkänner, får han eller hon skriva på en fullmakt med ett bötesbelopp som sedan fastställs av en åklagare. I båda fallen får den misstänkte en tydligare och snabbare koppling mellan brott och straff, samtidigt som effektiviteten ökar i hela rättskedjan.

Arbetssättet införs successivt i hela landet

Försöket inleddes 2018 i tre polisområden Stockholm. Från 2020 använder hela Stockholms region arbetssättet och från 2021 även följande polisområden:

 • Gävleborg i region Mitt
 • Kalmar-Kronoberg  i region Syd
 • Norrbotten i region Nord
 • Storgöteborg i region Väst
 • Värmland i region Bergslagen
 • Östergötland i region Öst

Arbetssättet införs successivt i hela landet till 2023.

Hela rättskedjan samarbetar

Det är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket som driver arbetet tillsammans med berörda tingsrätter. Alla myndigheter har sett positiva effekter, både för den egna verksamheten, för rättskedjan i stort och för medborgare.

Snabbare lagföring steg för steg

 • En polispatrull stoppar en misstänkt för exempelvis rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott eller stöld.
 • Patrullen kontaktar en jourförundersökningsledare som beslutar om snabbare lagföring är aktuellt och ger stöd per telefon.
 • Den misstänkte delges direkt och får en preliminär tid för huvudförhandling i tingsrätten.
 • Erkänner den misstänkte kan han eller hon skriva på en fullmakt till polisen med ett bötesbelopp som sedan fastställs av en åklagare (strafföreläggandefullmakt).
 • Ärendet går direkt vidare till åklagare och polispatrullen kan fortsätta sitt arbete på fältet.

Se filmen om tillgänglighetsdelgivning:

Filmen om tillgänglighetsdelgivning finns även i syntolkad version

Sveriges Domstolars hemsida om preliminär tid för rättegång.