Dödligt våld – polisens arbete

Vid dödligt våld finns en särskild arbetsmetodik som tydligt beskriver hur en utredning ska genomföras.

Metodstöd för utredning av grova våldsbrott

Vid dödligt våld arbetar polisen efter en särskild handbok, PUG (polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott), som beskriver alla åtgärder som ska genomföras från det brottet kommer till polisens kännedom ända fram till åtal.

Där finns också anvisningar om hur man lämpligen organiserar de stora utredningsteam som ofta blir aktuella, och hur man hanterar de omfattande informationsmängder dessa team producerar.

Vid den här typen av brott är det viktigt att kraftsamla från början, då det är många arbetsuppgifter som ska genomföras samtidigt. En noggrann brottsplatsundersökning måste göras, samtidigt som offret ska identifieras och kartläggas för att polisen, om möjligt, ska hitta ett motiv till gärningen.

Personer som gjort iakttagelser ska förhöras, tips från allmänheten ska tas om hand och dörrknackningsaktioner ska genomföras.

All information ska sedan systematiskt bearbetas och analyseras för att ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning och prioriteringar inom utredningen.

Samverkan inom polisen

Vid grova våldsbrott har polisregionerna möjlighet att begära hjälp från den Nationella operativa avdelningen, som har en grupp, Riksmordsgruppen som är specialiserad på just mordutredningar. 

Vid vissa typer av dödligt våld kan det också bli aktuellt med hjälp från till exempel gärningsmannaprofilgruppen eller med geografisk analys.