Sök

Dödligt våld

Har du bevittnat ett dödligt våld? Anmäl brottet till polisen. Med dödligt våld menas alla fall av våld som lett till döden, som mord, dråp och vållande till annans död.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Vad är dödligt våld?

Med dödligt våld menas alla fall av våld som lett till döden, det vill säga mord, dråp och barnadråp samt olika kombinationer av misshandel och vållande till annans död.

Dödligt våld är en av de minsta brottskategorierna men samtidigt den typ av brott som är mest belyst i media och som får störst genomslag i den offentliga debatten. Samtidigt måste man vara klar över att det endast begås drygt hundra fall av dödligt våld varje år.

Mord och dråp

Mord är när någon uppsåtligen, medvetet, dödar en annan person. 

​Dråp är när någon uppsåtligen dödar en annan person men vissa omständigheter gör att det anses mindre grovt. 

Brott mot liv och hälsa (Brottsbalken 3 kap. 2§), Sveriges riksdag

Polisens arbete mot dödligt våld

Uppklaringen vid dödligt våld är hög. Detta beror på att dödligt våld ses som det mest allvarliga brott vi har, vilket gör att polisen satsar stora resurser på varje enskilt fall, och att de inblandade i stor utsträckning känner varandra sedan tidigare.

Metodstöd för utredning av grova våldsbrott

Vid dödligt våld arbetar polisen efter en särskild handbok Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott, Pug. Pug är en metod att använda genom alla faser i en utredning. Metoden ska ge stöd och praktisk vägledning om hur utredare kan formera sig, tänka och utföra utredningsåtgärder för att bli så effektiva som möjligt. Metodstödet är främst avsett att användas vid utredning av grova brott som mord, grovt rån, grov våldtäkt, mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse samt människorov, särskilt i de fall gärningspersonen är okänd.

Vid den här typen av brott är det viktigt att kraftsamla från början. Det är många arbetsuppgifter som ska genomföras samtidigt. En noggrann brottsplatsundersökning måste göras och offret ska identifieras och kartläggas för att polisen ska hitta ett motiv till gärningen. Personer som gjort iakttagelser ska förhöras, tips från allmänheten ska tas om hand och dörrknackningsaktioner ska genomföras.

Polisen ska sedan systematiskt bearbeta och analysera all information för att kunna ta ett beslut om fortsatt inriktning och prioritering inom utredningen.

Samverkan inom polisen

Vid grova våldsbrott har polisregionerna möjlighet att begära hjälp från den nationella operativa avdelningen som har en grupp, riksmordsgruppen, som är specialiserad på just mordutredningar. 

Vid vissa typer av dödligt våld kan det också bli aktuellt med hjälp från till exempel gärningsmannaprofilgruppen eller med geografisk analys.