Sök

Våld i nära relationer

Det är aldrig okej att någon utsätter dig för hot eller våld i en nära relation. Om du är utsatt, kontakta polisen.

Om jag anmäler våld i nära relation

I sex filmer får du möta olika funktioner som ingår i rättsprocessen när du anmäler våld i nära relation.

Brott i nära relationer

Anmäl om du blir slagen eller hotad av någon som står dig nära, som en sambo, förälder eller ett syskon.

Våld i ungas relationer

Våld i ungas relationer är relativt vanligt och förekommer i många olika former.