Sök

Misshandel

Har någon slagit, sparkat eller på annat sätt misshandlat dig? Det är viktigt att du anmäler det till polisen. Misshandel kan ske på många olika sätt i olika sammanhang.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förberedd som du kan när du ska göra din anmälan. 

Att tänka på när du ska göra en polisanmälan

  • Fotografera dina skador eller få dem dokumenterade av en läkare. Dokumentationen kan bli viktiga bevis. 
  • Lämna kontaktuppgifter till personer som har sett vad som hänt till polisen.
  • Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning? Berätta det för polisen. Den typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring. 

Hatbrott

  • Har du blivit misshandlad av någon som är närstående, till exempel din make eller maka, sambo, släkting, föräldrar eller annan familjemedlem kan du vara utsatt för ett brott i nära relation.

Brott i nära relation

Vad är misshandel?

Läs om exempel på misshandel och vad lagen säger. 

Exempel på misshandel

Misshandel är när någon vållar en annan person kroppsskada, smärta eller försätter personen i vanmakt, till exempel att genom att droga eller binda fast en person. Kroppsskadan kan även uppstå genom att personen trots kunskap om sitt tillstånd, sprider viss sjukdom till en annan person till exempel HIV.

Våld i offentlig miljö

Misshandel som sker utomhus eller på en allmän plats kan med ett annat begrepp kallas våld i offentlig miljö. En stor del av våldsbrotten i offentlig miljö sker där det finns mycket människor. Ofta sker brotten på helgkvällar eller nätter på eller i närheten av krogen eller någon privat fest. Alkohol är ofta inblandat.

Så säger lagen om misshandel

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Har du varit utsatt för misshandel? Då finns olika former av stöd.

Hit kan du vända dig

Stöd i rättsprocessen vid misshandel

Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former. 

Hjälp och stöd

Organisationer och jourer som ger hjälp och stöd

Barnens rätt i samhället, Bris

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat hot i hemmet kan du ringa till Bris för att få hjälp och stöd.

Barnens rätt i samhället

Brottsofferjouren

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt dit.

Kvinnofridslinjen

Stödlinje för män

Det finns även en stödlinje för män. Stödtelefonen är kostnadsfri och riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Du kan vara anonym.

Stödlinjen för män

Stödlinje för transpersoner

Stödtelefonen är kostnadsfri och riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Du kan vara anonym.

Stödlinjen för transpersoner, NCK

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL

RFSL har en stödmottagning för hbt-personer.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL

Polisens arbete mot misshandel

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Förebyggande arbete

För att förebygga och minska våld i offentligmiljö sätter polisen in extra resurser där man vet att det riskerar att bli bråk, till exempel ställen där det samlas mycket folk under helgkvällar och nätter.

Det brottsförebyggande arbetet mot alkoholkonsumtion är också viktigt eftersom de flesta våldsbrott begås av påverkade personer.

Nära samarbeten

Polisen har också ett nära samarbete med andra aktörer, till exempel socialförvaltningen hos kommunen, krögare och ordningsvakter.

Så utreder polisen misshandel

När polisen utreder misshandel är det liksom vid andra brott viktigt att komma igång med utredningen så snabbt som möjligt till exempel med förhör och att säkra spår vid brottsplatsen.

Polisen genomför ofta förhör och dokumenterar skador direkt på brottsplatsen. Det finns utrustning i polisbilarna för att kunna säkra eventuella spår.

Film "Extra många poliser i Stockholm city på helgnätter"