Sök

Sexualbrott

Har du blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp bör du kontakta polisen så snart som möjligt. Spår kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, ibland längre. De kan bli viktiga bevis i en rättegång.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förberedd som du kan när du gör din anmälan. 

Att tänka på

  • Kontakta polisen direkt efter händelsen. Polisen hjälper dig med spårsäkring och ser till att du får läkarundersökning.
  • Ta tillvara på kläder, lakan och exempelvis hårstrån. Det kan finnas dna eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång.
  • Undersök dig så snart som möjligt på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vid någon av de specialiserade mottagningar för våldtäktsoffer som finns på vissa orter.
  • Sjukvårdspersonal tar prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. De dokumenterar och fotografer eventuella skador.

Anmälan är nödvändig för att du ska få ersättning från Brottsoffermyndigheten i de fall gärningsmannen inte kan bindas till brottet.

Vad är sexualbrott?

Läs om sexualbrott och vad lagen säger.

Exempel på sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brott där du utsatts för en sexuell handling mot din vilja.

Våldtäkt

Om du inte frivilligt deltar i samlag, eller liknande handling, anses det vara våldtäkt.  Är du under 15 år och någon har samlag eller gör något liknande sexuellt med dig, räknas det som våldtäkt mot barn.

Oaktsam våldtäkt 

Om någon gör något som räknas som våldtäkt och inte, på ett grovt oaktsamt sätt, inser att den andra personen inte samtycker, döms förövaren för oaktsam våldtäkt. Grov oaktsamhet betyder att förövaren insåg risken att deltagandet inte var frivilligt, men ändå fortsatte med den sexuella handlingen. Om förövaren var medveten om att deltagandet inte var frivilligt, skulle denne avstått från handlingen.

När man avgör om deltagandet är frivilligt eller inte, tar man särskild hänsyn till om personen sagt ja eller visat det genom handlingar eller på något annat sätt.

Samlag kan aldrig anses vara frivilligt i följande situationer:

  • Deltagandet sker genom våld eller hot.
  • Offret befinner sig i en särskilt utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller påverkan av droger eller alkohol.
  • Om den som utsätts befinner sig i en beroendeställning till förövaren.

Sexuellt övergrepp

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. 

Sexuellt ofredande

Den som sexuellt rör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i någon form av sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande. 

Till sexuellt ofredande räknas också när någon visar sina könsdelar eller gör andra liknande handlingar som är menade att göra andra obekväma.

Koppleri

Koppleri är när någon tjänar pengar på att någon annan har sex mot betalning. Det räknas också som koppleri om någon hyr ut en lägenhet och vet att den används för att ha tillfälligt sex mot betalning.

Köp av sexuell tjänst

Det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Det betyder att det är förbjudet att betala för ett tillfälligt sexuellt möte. Det är inte straffbart att sälja sexuella tjänster.

Utnyttjande av barn

Det är olagligt och straffbart att utnyttja barn för sexuella ändamål. Den som utnyttjar ett barn under arton år att delta i sexuella handlingar mot betalning blir dömd för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. 

Barnsexhandel

Sexuell exploatering innefattar samtliga sexuella övergrepp mot barn i andra länder, som begås av personer boendes i Sverige. 

Så säger lagen om sexualbrott

Sexualbrott

I sexualbrottslagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt.

Sexualbrott (brottsbalken kapitel 6), Sveriges riksdag

Barnsexhandel

  • Barnsexhandel är övergrepp mot barn i andra länder.
  • Svensk lagstiftning gäller personer som befinner sig i Sverige och har gjort sig skyldig till övergrepp mot barn i andra länder.
  • Om personen som begått brottet stannar kvar i landet där brottet skett, döms personen enligt det landets lagstiftning.

Brottsbalken 2 kapitlet 2 §, Sveriges riksdag

Händelser före 2018 utreds efter gamla sexualbrottslagen

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 2018 utreds enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.

Stöd och hjälp för dig som blivit utsatt

Har du varit utsatt för ett sexualbrott? Då finns olika former av stöd.

Hit kan du vända dig

Stöd i rättsprocessen med mera

Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former. 

Hjälp och stöd

Organisationer och jourer som ger stöd och hjälp

Det finns också stödorganisationer du kan vända dig till. Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten beslutar om och betalar ut brottsskadeersättning. De övergripande målen är att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren har en nationell telefoncentral dit du kan ringa. De ger dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig praktiskt stöd. Samtalet är gratis och anonymt.

Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt för att få råd, stöd och hjälp. Linjen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som är van att möta människor i kris eller svåra livssituationer. Du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Kvinnofridslinjen

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en riksorganisation för drygt 100 av landets tjej- och kvinnojourer.

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

Kvinno- och tjejjourer på Unizon

Unizons jourer finns över hela Sverige. Du kan chatta, ringa eller besöka dem.

Kvinno- och tjejjourer på Unizon

Ungas jourer

Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna. Du kan alltid vara anonym.

Ungas jourer

Barnens rätt i samhället, Bris

Barnens rätt i samhället verkar för barns rättigheter i Sverige. 

Barnens rätt i samhället, Bris

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Ungarelationer.se

Tipsa polisen om övergrepp mot barn

Misstänker du att barn utsätts för sexuella övergrepp. Kontakta polisen. 

Sexuella övergrepp mot barn – tipsa polisen

Misstänk barnsexhandel utomlands – tipsa polisen

Polisens arbete mot sexualbrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle.

Så utreder polisen sexualbrott

I många län finns det särskilda brottsutredare med stor erfarenhet av att utreda sexualbrott.

Våldtäkt kräver snabb insats

Om någon anmäler pågående våldtäkt eller om en våldtäkt skett nyligen skickar polisen omgående en patrull till platsen. Har våldtäkten skett utomhus kan polishundar användas för att söka efter förövaren och eventuella spår som kan finnas i området.

Viktigt att säkra de spår som finns

Polisen tar tillvara på kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta dna eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång.

Den som utsatts bör så snart som möjligt undersökas på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vid någon av de specialiserade mottagningar för våldtäktsoffer som finns på vissa orter. Sjukvårdspersonal tar olika prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. Eventuella skador dokumenteras och fotograferas.

För spårsäkring vid sexualbrott finns särskilda set för spårsäkring till hjälp för den undersökande läkaren.

Polisen håller förhör

Polisen håller förhör med den som utsatts. Ofta gör polisen ett första förhör på plats och ett kompletterande, mer ingående, förhör på polisstationen vid ett senare tillfälle. Polisen förhör också eventuella vittnen som kan ha sett, hört eller fått berättat för sig vad som hänt.

För utsatta barn finns det specialutbildade utredare. Endast specialutbildade utredare håller förhör med barn. Då sker förhöret oftast på ett så kallat Barnahus. Där kan även läkarundersökningen ske vid ett och samma tillfälle.

Polisen håller också förhör med den misstänkte. Dennes kläder tas i beslag och dna-prov tas.