Misstänkt barnsexhandel utomlands - tipsa polisen

Misstänker du att någon begått sexuella övergrepp mot barn utomlands? Tipsa polisen! Dina iakttagelser kan hjälpa oss att förhindra fler övergrepp.

En tuk-tuk utomlands med ett barn och två män i.

Du kan lämna ditt tips via det här formuläret. Uppgifterna du lämnar blir krypterade för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem.

Formuläret skickas direkt till en särskild grupp inom polisen som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn utomlands.

Tipset bedöms och bearbetas. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Ju mer information du lämnar desto bättre.

Bifoga bilder

Har du bilder på den misstänkte, barnet eller platsen? I så fall kan du bifoga dem här. Det går däremot inte att ladda upp filmer. Du kan ladda upp max 4 bilder. Högsta sammanlagda filstorlek är 10 MB. 

Skicka dina bilder som .jpeg, .jpg, .gif, eller .png

Bifogade filer
Bifogad fil1
Bifogad fil2
Bifogad fil3
Bifogad fil4

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter