Sök

Misstänkt barnsexhandel utomlands - tipsa polisen

Misstänker du att någon begått sexuella övergrepp mot barn utomlands? Tipsa polisen! Dina iakttagelser kan hjälpa oss att förhindra fler övergrepp.

En tuk-tuk utomlands med ett barn och två män i.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Du kan lämna ditt tips via det här formuläret.

Formuläret skickas direkt till en särskild grupp inom polisen som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn utomlands.

Tipset bedöms och bearbetas. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Ju mer information du lämnar desto bättre.

Bifoga bilder

Bifoga bilder. Det går att ladda upp max 4 bilder, Bilderna får inte vara mer än 10 MB sammanlagt. Bilderna måste ha något av formaten jpeg, jpg, gif eller png.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter