Sök

Sexuella övergrepp mot barn - tipsa polisen

Om du kommer i kontakt med misstänkt dokumentation av övergrepp mot barn på internet finns det en särskild enhet inom polisen som du kan vända dig till.

Här kan du tipsa polisen om ett sexuellt övergrepp mot barn. Observera att detta enbart är en tipssida och inte en polisanmälan.

Spara inget - bifoga länk istället

Om du upptäcker barnpornografiskt material på internet och vill tipsa polisen via e-post ska du bifoga en länk eller adressen till det du misstänker är barnpornografi.

Spara inte bilder och filmer!

Spara absolut inte barnpornografiska bilder eller filmer på din dator. Skicka heller inte bilder eller filmer till polisen.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

1. Beskriv det du sett, hört eller vet

Var hände det du vill tipsa om? (obligatoriskt)
När hände det du vill tipsa om? (obligatoriskt)

2. Hur vet du detta?

På vilket sätt har du fått kännedom om det som hänt? (obligatoriskt)

3. Bilder och filmer

Bifoga bilder. Det går att ladda upp max 4 bilder. bilderna får inte vara mer än 10 MB sammanlagt. Bilderna måste ha något av formaten jpeg, jpg, gif, eller png.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4
Har du filmer du vill dela? Då vill vi gärna att du lämnar kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Du kan också ringa 114 14.

4. Kontaktuppgifter (frivilligt)

Hur vill du helst bli kontaktad?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Sexuella övergrepp mot barn utomlands

Är du utomlands och misstänker att det sker sexuella övergrepp mot barn på plats är det viktigt att du lämnar tips till polisen så snart som möjligt. Färsk information är lättare att bearbeta än om det har gått en lång tid mellan händelse och utredning.

Tipsa polisen om misstänkt barnsexhandel utomlands