Sök

Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen

Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. Vi läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Arbetslivskriminalitet förekommer i många olika branscher och verksamheter. Det handlar om att företag utnyttjar människor och våra välfärdssystem och är ett allvarligt samhällsproblem. 

Se exempel på arbetslivskriminalitet längre ned på sidan

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Exempel på arbetslivskriminalitet

  • Företagaren får stöd eller bidrag utan att ha rätt till det.
  • Arbetstagarna saknar arbetstillstånd eller har fått betala för sitt tillstånd.
  • Anställningen har skett genom tvång eller vilseledande uppgifter. 
  • Arbetstagaren är i beroendeställning till sin arbetsgivare.
  • Arbetstagaren får betala tillbaka hela eller delar av lönen, eller så har arbetsgivaren tillgång till arbetstagarens bankkort eller bank-ID.
  • Arbete sker på farliga arbetsplatser och arbetstagaren saknar den skyddsutrustning som krävs.
  • Arbetstagaren får arbeta långa och många dagar.
  • Arbetstagaren bor på arbetsplatsen, eller under mycket enkla förhållanden till en hög kostnad.