Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen

Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. Vi läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Arbetslivskriminalitet förekommer i många olika branscher och verksamheter. Det handlar om att företag utnyttjar människor och våra välfärdssystem och är ett allvarligt samhällsproblem. 

Se exempel på arbetslivskriminalitet längre ned på sidan

1. Beskriv det du sett, hört eller vet

Alla fält som måste fyllas i är märkta med (Obligatorisk uppgift). Uppgifterna du lämnar blir krypterade så att ingen obehörig kan ta del av dem.

2. Beskriv vad du vet om verksamheten och arbetsledningen

3. Beskriv vad du vet om de som arbetar på företaget och deras villkor

4. Hur vet du det här?

5. Kontaktuppgifter (frivilligt)

Vi går igenom alla tips. Vid behov vill vi gärna kunna kontakta dig för att få kompletterande information. Fyll i din e-postadress eller telefonnummer beroende på hur du vill bli kontaktad.

Det går bra att vara anonym, men din IP-adress kommer att vara synlig för polisens handläggare. 

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Hur länge personuppgifterna får behandlas avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas i brottsbekämpande verksamhet finns i 4 kap. polisens brottsdatalag (2018:1693).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Exempel på arbetslivskriminalitet

  • Företagaren får stöd eller bidrag utan att ha rätt till det.
  • Arbetstagarna saknar arbetstillstånd eller har fått betala för sitt tillstånd.
  • Anställningen har skett genom tvång eller vilseledande uppgifter. 
  • Arbetstagaren är i beroendeställning till sin arbetsgivare.
  • Arbetstagaren får betala tillbaka hela eller delar av lönen, eller så har arbetsgivaren tillgång till arbetstagarens bankkort eller bank-ID.
  • Arbete sker på farliga arbetsplatser och arbetstagaren saknar den skyddsutrustning som krävs.
  • Arbetstagaren får arbeta långa och många dagar.
  • Arbetstagaren bor på arbetsplatsen, eller under mycket enkla förhållanden till en hög kostnad.