Sök

Ung och utsatt för brott

Har du blivit utsatt för ett brott? Det är viktigt att du anmäler det till polisen. Polisen är till för dig och hjälper dig. Här kan du som är ung läsa om vad som händer när du blivit utsatt för brott.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Är du orolig för att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp ska du anmäla det till polisen och till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. De utreder om din misstanke är befogad och kan hjälpa barnet.

Arbetar du i ett yrke där kontakt med barn eller unga ingår, till exempel skola eller förskola, eller inom hälso- och sjukvården är du skyldig enligt lag att anmäla oro för barn till socialtjänsten.

Socialtjänstlag (2001:453) 14 kapitel 1 §, Sveriges riksdag

Vad är ett brott?

Ibland kan det vara svårt att veta att en handling som man utsätts för är brottslig eller inte. Är du osäker kan du ringa polisen så hjälper vi dig.

Det kan vara ett brott om:

  • Någon slår dig.
  • Tar något från dig.
  • Tar på din kropp på ett sätt som är obehaglig eller som gör dig rädd.
  • Tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar över nätet.
  • Hotar dig.

Så säger lagen om brott mot barn och unga

Du räknas som barn om du är under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn finns beskrivet i brottsbalken. 

Brottsbalken (1962:700), Sveriges riksdag

Barnkonventionen

Som barn har du rättigheter som beskrivs i FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas. Barnkonventionen gäller för alla barn – vare sig du är utsatt för brott, ser ett brott eller misstänks för brott.

Barns behov av skydd, omvårdnad och integritet ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Dina rättigheter är viktiga och polisen gör allt för att du inte ska fara illa. Vi finns också där om något hänt dig, dygnet runt alla dagar på året.

FN:s konvention om barnets rättigheter, Regeringskansliet

Barnkonventionen, UNICEF

Har du bevittnat ett brott mot någon som står dig nära?

Det är straffbart att låta dig bevittna brottsliga handlingar. Det kallas för barnfridsbrott.

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott innebär att det är straffbart att utsätta dig som är barn att se eller höra vissa brottsliga gärningar mot någon som står dig nära, till exempel om någon slår eller skadar en person i din närmaste familj.  Även försök till sådana brott omfattas.

Om du ser eller hör något så är det viktigt att veta att du kan vara utsatt för ett barnfridsbrott. Du betraktas då som brottsoffer och har rätt till brottsskadeersättning. Du ansöker om ersättning till Brottsoffermyndigheten.

Barn som bevittnat brott mot närstående, Brottsoffermyndigheten

Du kan också läsa mer om att ha bevittnat våld på jagvillveta.se:

Att växa upp med en våldsam vuxen, Jag vill veta.se

Hjälp och stöd för dig som har blivit utsatt

Om du själv har blivit utsatt för våld eller övergrepp eller på annat sätt blivit kränkt kan det vara bra att prata med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en förälder eller någon på din skola, till exempel en lärare, kurator eller skolsköterska. Du kan få råd eller hjälp om du inte vet vad du ska göra. 

Att få stöd i att hantera tankar, känslor och reaktioner efter en allvarlig händelse kan hjälpa dig att må bättre. Det som hänt kan också kännas lättare om du delar det med någon.

Du kan också ringa polisen och prata om det du varit med om. Numret är 114 14. Ring 112 om det är bråttom. 

Organisationer och jourer som ger stöd och hjälp

Bris

Till Bris kan du som är ung vända dig och få stöd. Du kan ringa 116 16, chatta eller mejla dygnet runt. Du kan vara anonym.

BRIS, barnens rätt i samhället

Rädda barnen

Rädda barnen arbetar för alla barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rädda barnen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen arbetar för barns rättigheter.

Barnombudsmannen

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för brottsoffers rättigheter och deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten

Nationellt centrum för hedersrelaterat våd och förtryck

Misstänker du att du har råkat ut för ett hedersrelaterat våld kan du läsa mer om det på Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats.

Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtryck

Jagvillveta

På jagvillvetamer.se kan du läsa mer om dina rättigheter vid brott.

 jagvillveta.se

Så arbetar polisen

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Polisen finns för att skydda från sådant som kränker och skadar dig och hindrar dig från att leva ett bra liv där du utvecklas och blir lyssnad på.

Förebyggande arbete

Polisen följer brottsutvecklingen mycket noga och utgår från brottsutsatta platser, tider och tillvägagångssätt för att förebygga personrån mot unga. Det kan handla om ökad närvaro, kamerabevakning och samverkan med andra aktörer som socialtjänst, skola och föreningsliv. 

Polisen försöker också att på olika sätt försvåra för ungdomar att få tag i alkohol och droger. Är du påverkad eller berusad ökar risken att utsättas för brott.

Så utreder polisen brott mot barn

Polisens uppgift är att utreda misstanke om brott. Hos polisen finns särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn som har blivit utsatta för alla typer av brott.

När ett barn har blivit utsatt för brott samverkar polisen med andra myndigheter. Samverkan sker bland annat genom Barnahus, där miljön och arbetsformen är särskilt anpassad efter barnets behov.

Barnahus