Sök

Olaga hot

Hotar någon att skada dig? Eller hotar någon att skada personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig? Det kallas för olaga hot. Anmäl hot till polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Om polisanmälan

 • Att tänka på inför polisanmälan

  • Spara all information om hotet. Spara informationen på din dator, mobiltelefon eller annan plattform så att den kan användas som bevismaterial. Om du skrivit ut informationen på papper, spara även det.
  • Har någon sett vad som hänt? Lämna kontaktuppgifter till vittnen till polisen.
  • Uppfattar du att angreppet beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Du kan då ha blivit utsatt för ett hatbrott.
  • Om du har blivit hotad av någon som är närstående, som din make eller maka, sambo, släkting, förälder eller annan familjemedlem, kan det vara ett brott i nära relation.
  • Om du har blivit hotad av någon inom familjen och du uppfattar att motivet är att upprätta familjens heder, kan det vara ett hedersrelaterat brott.

  Hatbrott

  Brott i nära relation

  Hedersrelaterat brott

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Vad är ett olaga hot?

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan gälla andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Olaga hot förekommer ofta i kombination med misshandel, våld i nära relation och andra brott där konfrontation uppstår.

Så säger lagen

För att hotet ska bli straffbart krävs att gärningspersonen, den som utför brottet, lyfter vapen eller på annat sätt hotar med en brottslig gärning. Hotet är menat att framkalla allvarlig fruktan hos den utsatta för sin egen eller någon annans säkerhet.

Brott mot frihet och frid (Brottsbalken 4 kap.), Sveriges riksdag

Stöd och hjälp om du har utsatts för hot

Har du varit utsatt för ett hot? Då finns olika former av stöd.

Hit kan du vända dig

Stöd i rättsprocessen med mera

Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former. 

Hjälp och stöd

Organisationer och jourer som ger hjälp och stöd

Det finns också stödorganisationer du kan vända dig till. Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet.

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden hjälper dig att få en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i.

Brottsofferguiden

Barnens rätt i samhället, Bris

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat hot i hemmet kan du även ringa till Bris för att få hjälp och stöd.

Barnens rätt i samhället

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren kan ge dig kostnadsfritt råd, information och stöd. De hjälper dig som är anhörig eller närstående, du som drabbats av brott eller blivit vittne till brott.

Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit du kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt dit.

Kvinnofridslinjen

Stödlinje för män

Det finns även en stödlinje för män. Stödtelefonen är kostnadsfri och riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Du kan vara anonym.

Stödlinjen för män

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har en stödmottagning för hbt-personer.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigandes stödmottagning, RFSL

Stödlinje för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för vuxna transpersoner och ickebinära som utsatts för fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld av en närstående. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa. Den är öppen alla dagar klockan 11–19.

Stödlinjen för transpersoner, Nationellt centrum för kvinnofrid

Polisens arbete mot olaga hot

Polisen utreder olaga hot genom att förhöra de inblandade parterna och vittnena. Ofta står ord mot ord. Sparade uppgifter som exempelvis mejl och sms kan då vara bra bevismaterial.

En teknisk undersökning av datorer, mobiltelefoner eller liknande kan bli nödvändig