Sök

Människohandel

Människohandel är när någon tvingar en annan person att göra något mot sin vilja för att själv tjäna på det. Är du utsatt för människohandel, eller misstänker du att någon annan är det. Kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förbered som du kan när du gör din anmälan. 

Att tänka på

 • Dokumentera bevis. Skriv ner vad som hänt som stöd för minnet längre fram.
 • Fotografera dina skador eller få dem dokumenterade av en rättsläkare.
 • Om du utsatts för sexualbrott ska du vänta med att tvätta dig tills efter att du har gjort en rättsmedicinsk undersökning.
 • Spara kläder du hade på dig då du blev utsatt. Tvätta dem inte.
 • Spara hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Det kan vara viktigt bevismaterial.

Vad är människohandel och människoexploatering?

Läs om vad människohandel och människohandel innebär och vad lagen säger. 

Människohandel

Människohandel är när någon i en utsatt situation luras eller tvingas att göra saker mot sin vilja för att andra ska tjäna på det. Personen kan rekryteras, transporteras eller få bo någonstans för att utnyttjas på olika sätt. Det kan handla om att sälja sex, arbete, organdonation, krigstjänst eller annat.

Själva utnyttjandet behöver aldrig ha ägt rum. Det är själva avsikten att utnyttja någon som är ett brott.

Människohandel med barn

Det händer att barn förs till Sverige och blir tvingade till att sälja sex, tigga eller att begå brott. I en del fall får barnen ny identitet när de förs ut ur hemlandet vilket försvårar polisens kartläggning av brottsligheten. Det förekommer även människohandel inom Sverige.

Människohandlare utnyttjar barnens utsatta position och barn som befinner sig i en riskmiljö rekryteras lättare till kriminella nätverk. Några faktorer som gör att barn hamnar i en utsatt position är:

 • efterfrågan på sexuella tjänster
 • billig arbetskraft
 • fattigdom
 • social utsatthet
 • låg utbildningsnivå och begränsade valmöjligheter
 • nyfikenhet och strävan efter ett bättre liv/gemenskap

Brottsbeskrivningen för människohandel med barn är densamma som för vuxna. Men om offret är under 18 år krävs det inte att något otillbörligt medel såsom exempelvis våld, hot, tvång eller vilseledande har använts mot dem.

Människohandel för tvångsarbete

Människohandlare utnyttjar även människor för tvångsarbete, tiggeri och brottslig verksamhet som inbrott och stölder.

Det händer att det förekommer tvångsarbete inom

 • bärplockning
 • hotell- och restaurang
 • trädgårdsarbete
 • skogsindustrin
 • städbranschen
 • au pair-verksamhet
 • skönhetsindustrin (exempelvis massageinstitut)
 • byggarbete
 • asfalts- och stenläggningsarbete.

Prostitution och koppleri

Prostitution

Prostitution är enligt brottsbalken när en person köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Ersättningen kan vara pengar, men även varor eller tjänster som alkohol, boende, presenter eller resor.

Pornografins koppling till prostitution har ökat då vi ser att webbsidor som Onlyfans och minanakenbilder.se också ger upphov till prostitution. Kontakten tas till synes oskyldigt genom att sälja bilder och videos, för att sedan gå över till en kontakt i ett slutet chattrum som KiK, Snapchat, Whatsapp eller Signal där erbjudandet om att sälja sex kommer.

Den som köper sex riskerar fängelse samt att få lämna dna-prov till polisens misstankeregister.

Koppleri

Om någon organiserar prostitutionen genom att till exempel upplåta en bostad, ordna med transport eller på annat sätt arrangera förbindelsen och tar pengar för prostitutionen är det fråga om koppleri. Någon sexuell tjänst behöver aldrig ha ägt rum för att koppleri ska vara straffbart.

Människoexploatering

Människoexploatering är när någon i en utsatt situation eller beroendeställning utnyttjas för

 • arbete under uppenbart orimliga villkor
 • tvångsarbete
 • tiggeri. 

Det räknas som ett brott även om ingen handel har skett, det vill säga rekrytering eller transport av människor. Det viktiga är att människor faktiskt har utnyttjats.

Sexuell exploatering

Det är främst kvinnor och flickor som utnyttjas för sexuella ändamål. De rekryteras i första hand till Sverige från andra länder men det förekommer även inom Sverige.

Sexuell exploatering förekommer också som till exempel förtäckt dejting som förmedlas på sidor som Sugardaters.com, Rosasidorna och Seeking.com.

Det är vanligare än man tror med sexuell exploatering. En undersökning under 2022 utförd av organisationen Child10 visade att cirka 8 procent av alla unga någon gång har sålt antingen bilder, videos eller sex och cirka 24 procent har fått frågan.

Stora risker och konsekvenser för den som utsätts

Att vara utsatt innebär ett stort trauma och det finns ökad risk för självskadebeteende och depression.

Ofta förväntas den som är utsatt att betala tillbaka pengar för resekostnader, hyra, annonsering, mat och hygienartiklar. Offren får arbeta av en skuld vilket innebär att de i slutändan inte får någon eller väldigt liten ersättning för arbetet. Det försätter den drabbade i en riskfylld och ofta ohållbar situation gentemot kopplaren, ofta benämnd hallick i vardagstal.

För att begränsa offrens rörelsefrihet kan människohandlarna också ta deras passhandlingar och ge dem felaktig information om deras rättigheter i Sverige. 

Allt fler som säljer sex utsätts för våld, som våldtäkt, rån och misshandel, både grövre och allt oftare.

Så säger lagen

Läs mer om vad lagen säger om människohandel och människoexploatering.

Om brott mot frihet och frid (brottsbalken 4 kapitlet 1a §), Sveriges riksdag

Stöd och hjälp för dig som är utsatt

Har du varit utsatt för ett brott? Då finns olika former av stöd.

Hit kan du vända dig

När du gör en polisanmälan ska polisen ge dig information om dina möjligheter till stöd och hjälp. Det finns olika former av stöd och hjälp beroende på vad du har utsatts för. 

Hjälp och stöd

Organisationer och jourer som ger stöd och hjälp

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för samordningen av Sveriges arbete mot prostitution och människohandel. Du kan vända dig till regionkoordinatorer på Jämställdhetsmyndigheten om du är utsatt för exploatering eller misstänker att någon annan är det.

Jämställdhetsmyndigheten

Du som är yrkesverksam kan läsa mer i Jämställdhetsmyndighetens manual för yrkesverksamma. Du kan även nå dem via telefon 020-390 000.

Manual vid misstanke om människohandel – för yrkesverksamma

Socialjouren

Du kan också vända dig anonymt till Socialjouren i din kommun. De har huvudansvaret för att stötta dig som har blivit utsatt.

Migrationsverket

Migrationsverket kan ge råd och stöd samt hjälpa dig att göra en polisanmälan. De kan även informera hur uppehållstillståndet och asylansökan påverkas av att ett barn är utsatt för människohandel. 

Migrationsverket

Brottsofferjouren, telefon 116 006

Brottsofferjouren ger stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Du kan ringa eller chatta kostnadsfritt.

Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Kvinnofridslinjen

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en riksorganisation för drygt 100 av landets tjej- och kvinnojourer.

Riksorganisationen för kvinnojourer, Roks

Mansjouren, telefonjour 08-30 30 20

Mansjouren är en ideell förening som lyssnar och ger samtalsstöd till män som behöver någon att prata med.

Mansjouren

Stödlinjen för män

Stödtelefonen är kostnadsfri och riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot, våld samt sexuellt våld. Du kan vara anonym.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för transpersoner, telefon 020-55 00 00

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för vuxna transpersoner och ickebinära som utsatts för fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld av en närstående. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa.

Stödlinjen för transpersoner, Nationellt centrum för kvinnofrid

Barnens rätt i samhället (Bris)

Är du under18 år och blivit utsatt kan du kontakta Barnens rätt i samhället, Bris.

Barnens rätt i samhället, Bris

Polisens arbete mot människohandel 

Människohandel är ett prioriterat område för polisen. Målet är att göra Sverige till en oattraktiv marknad för den organiserade brottslighet som ofta ligger bakom den här typen av brott.

Så arbetar polisen

Polisens övergripande strategi för att komma åt människohandeln är att:

 • bekämpa de organiserade nätverk som redan finns i Sverige
 • arbeta förebyggande så att nya nätverk inte vill etablera verksamhet i landet.

Människohandlare ägnar sig ofta åt flera typer av brottslighet. För att komma åt de nätverk som redan etablerat sig i Sverige försöker polisen att lagföra medlemmarna för deras samlade brottslighet. Ambitionen är att komma åt de pengar som går in i verksamheten.

Efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft är en stor del av problemet och mycket av det förebyggande arbetet handlar om att påverka inställningen hos dem som köper tjänster av personer som utnyttjas av människohandlare.

Samverkan med andra myndigheter

Ett viktigt led i arbetet mot människohandel är samverkan med andra myndigheter. Polisen samarbetar bland annat med

 • Migrationsverket
 • Socialtjänsten
 • Arbetsmiljöverket
 • Åklagarmyndigheten
 • Skatteverket.