Sök

Brott vid idrottsevenemang

Idrottsevenemang ska vara trygga och säkra för alla som besöker dem. Det är arrangören som ansvarar för ordning och säkerhet vid arrangemanget. Polisens uppgift är att stötta arrangören i det arbetet.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan  allt du behöver veta

Polisen arbetar även för att motverka annan idrottsrelaterad brottslighet. Om du sett, hört eller misstänker någon form av brott kopplat till idrott, kontakta polisen.

Vad är idrottsrelaterad brottslighet?

Läs om vad idrottsrelaterad brottslighet är och vad lagen säger. 

Exempel på idrottsrelaterad brottslighet

Idrottsrelaterad brottslighet kan till exempel vara

 • brott mot ordningslagen, som att använda pyroteknik utan tillstånd, inhopp och inkast på planen
 • våldsbrott
 • skadegörelse
 • korruption
 • matchfixning.

Matchfixning och korruption

Matchfixning och korruption är en komplex typ av brottslighet som bedrivs lokalt, nationellt och internationellt. Polisen arbetar mot det i samverkan med externa organisationer, internationella organ och spelbolag.

Så säger lagen om ordning och säkerhet vid idrottsevenemang

Det är arrangören för ett idrottsevenemang, en så kallad offentlig tillställning, som ansvarar för ordning och säkerhet vid evenemanget. Polisen ska stötta arrangören i det arbetet och får besluta om villkor utifrån den aktuella situationen.

Villkoren kan exempelvis handla om

 • ändrat antal ordningsvakter och publikvärdar
 • ändrad uppbyggnad av insläpp vid entréerna
 • ändringar inne på arenan för att separera publik på olika delar av idrottsanläggningen
 • begränsning av mängden publik på olika sektioner.

Polismyndighetens villkorsgivning utgår från ordningslagens bestämmelser.

Om polisen bedömer att det kan uppstå ordningsstörningar kan polisen alltid besluta om andra eller ytterligare villkor som anses nödvändiga och lämpliga med hänsyn till ordning och säkerhet.

Ordningslagen, Sveriges riksdag

Så arbetar polisen mot idrottsrelaterad brottslighet

Polismyndigheten har tagit fram en nationell inriktning för idrottsrelaterad brottslighet. Enhetlighet och samverkan är centrala delar i inriktningen liksom exkluderingsstrategin. 

Exluderingsstrategin

Grunden i exkluderingsstrategin bygger på trygga och säkra idrottsevenemang. Ingen ska behöva vara orolig för att bli nedtrampad, misshandlad eller allvarligt brännskadad.

Polisens villkorsgivning vid idrottsevenemang har fokus på exkluderingsstrategin. Syftet är att utesluta de som inte ska vara på en arena och därmed förbättra säkerheten och öka tryggheten för publiken.

Exkludering kan ske både genom beslut av arrangören eller via ett tillträdesförbud.

Exkluderingen består av fyra huvudsakliga delar:

 • Exkluderingsåtgärder (tillträdesförbud eller arrangörsavstängning) ska vidtas.
 • Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.
 • Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid villkorsgivning.
 • Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.

Tillträdesförbud

En person som är över 15 år kan få tillträdesförbud till ett idrottsevenemang. Förbudet gäller som längst tre år.

Ett beslut om tillträdesförbud beslutas av en åklagare, efter en skriftlig ansökan från till exempel en idrottsorganisation eller Polismyndigheten. Om den person som fått ett tillträdesförbud överklagar, prövas åklagarens beslut av en tingsrätt. 

Lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang (2005:321), Sveriges riksdag

Fotboll:

Tillträdesförbudet innebär vanligtvis förbud att tillträda eller vara på samtliga inhägnade idrottsanläggningar i Sverige när det på platsen anordnas matcher i

 • serierna Allsvenskan och Superettan
 • matcher i Svenska cupen och landskamper som anordnas av Svenska fotbollförbundet
 • cupmatcher och landskamper som anordnas av UEFA och FIFA i Sverige.

Ishockey:

Tillträdesförbudet innebär vanligtvis förbud att tillträda eller vara på inhägnade idrottsanläggningar i Sverige när det på platsen anordnas tävlingsmatcher i

 • Svenska hockeyligan (SHL) inklusive direktkval och SM-slutspel
 • Hockeyallsvenskan inklusive slutspelsserie och final
  Champions hockey league (CHL)
 • landskamper och mästerskap som anordnas av Svenska ishockeyförbundet och Internationella ishockeyförbundet.

Arrangörsavstängning

För att motverka brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang kan ett idrottslag även belägga en person med en arrangörsavstängning.

Arrangörsavstämning innebär att den som stängts av inte får besöka evenemang som arrangeras av föreningen under den period som föreningen bestämt.

Förbättrad kamerabevakning

Ett arbete med att förbättra kamerabevakningen pågår på de arenor där det i dag utövas elitfotboll. Arbetet ska ytterligare stärka både arrangörens och polisens förmåga att identifiera individer som stör ordningen eller begår brottsliga handlingar vid och intill arrangemangen.

Polismyndigheten, Svenska fotbollsförbundet och Svensk elitfotboll samverkar i arbetet med att öka kamerabevakningen, vilket är en viktig förutsättning för att kunna ta ytterligare steg i den gemensamma exkluderingsstrategin.

Samverkan på nationell, regional och lokal nivå

 • Den nationella nivån ansvarar bland annat för samverkan med Riksidrottsförbundet och specialförbund som fotbollsförbundet och ishockeyförbundet. Till den nationella nivån hör även ett forum som ger en inriktning för arbetet med idrottsrelaterad brottslighet.
 •  regional nivå sker samverkan bland annat med regionala företrädare för idrottsförbund, klubbar och supporterorganisationer.
 • På lokal nivå sker en dialog med olika idrottsklubbar exempelvis inför matcher kring frågor som rör ordning, säkerhet och villkorsgivning.

Internationell samverkan

Det internationella arbetet kring idrottsrelaterad brottslighet har tre huvudspår:

 • Det första är att företräda myndigheten i det strategiska arbetet inom ramen för EU-samarbetet och andra flersidiga samarbeten där nya förslag till rättsakter, styrdokument och strategi hanteras.
 • Det andra spåret och ett vidare uppdrag är att planera och genomföra polisiära insatser i samband med större internationella mästerskap som fotbolls-VM och OS.
 • Slutligen utgör underrättelsesamordning och polisiära förstärkningsrörelser på området ytterligare viktiga arbetsuppgifter.