Sök

Folkbokföringsbrott

Att medvetet låta bli att göra en flyttanmälan eller anmäla felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Skatteverket är olagligt.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan  allt du behöver veta

Om du misstänker att någon lämnat falska folkbokföringsuppgifter för att begå brott, kontakta polisen. Vill du korrigera felaktiga folkbokföringsuppgifter ska du kontakta Skatteverket. 

Vad är ett folkbokföringsbrott?

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, till exempel rätten till bostadsbidrag och var du ska betala din skatt. Skatteverket delar de uppgifter som finns om dig i folkbokföringen till olika myndigheter och banker. Det är därför viktigt att uppgifter i folkbokföringen är korrekt för underlag till olika beslut och åtgärder.

Du är till exempel skyldig att anmäla till Skatteverket om du

  • flyttar inom Sverige
  • flyttar till eller från Sverige
  • ändrar postadress utan att flytta.

Anmäler du inte förändringen till Skatteverket inom en viss tid kan du begå ett folkbokföringsbrott. Du begår också ett folkbokföringsbrott om du lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter i ett folkbokföringsärende.

Måste finnas ett uppsåt för att räknas som ett brott

Detta krävs för att dömas för folkbokföringsbrott:

  • Personen måste ha handlat avsiktligt med uppsåt.
  • Den felaktiga uppgiften eller uteblivna anmälan ska ha kunnat leda till ett felaktigt beslut enligt folkbokföringslagen.

Folkbokföringsbrott kan förekomma i tre olika svårighetsgrader ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott.

Så säger lagen

Folkbokföringslag (1991:481), Sveriges Riksdag