Sök

Samarbete inom Schengen

Schengensamarbetet innebär att personkontrollen vid resor mellan länderna i Schengenområdet har avskaffats.

Syftet med Schengensamarbetet är att underlätta den fria rörligheten för personer inom samarbetsländerna. Samtidigt har kontrollen förstärkts vid de yttre gränserna, mot länder som inte deltar.

I detta samarbete deltar de flesta av EU:s medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Sverige deltar sedan 2001.

Länderna samarbetar också om polisiära frågor för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Gemensamt efterlysningssystem (SIS II)

Medlemsländerna arbetar i ett gemensamt efterlysningssystem, SIS II, Schengen Information System.

Systemet används bland annat vid personkontrollerna vid in- och utresor i Schengenområdet och vid kontroll av utländska medborgare inne i landet. Det är också ett viktigt verktyg i det brottsbekämpande arbetet.

Nationell kontaktpunkt i varje medlemsland

I varje medlemsland finns ett Sirenekontor som är nationell kontaktpunkt och som har i uppgift att utbyta information vid exempelvis en träff i systemet. Det är internationella enheten på NOA (Nationella operativa avdelningen) som har den uppgiften i Sverige.

När en polispatrull eller gränskontrollant får träff på en person vid en sökning i SIS II kan Sirenekontoret vid internationella enheten lämna ytterligare information om efterlysningen. Kontoret är bemannat dygnet runt.

SIS II:s efterlysningskategorier

SIS II innehåller följande personefterlysningar:

 • personer som är misstänkta för brott
 • försvunna
 • Schengenspärrade (nekad inresa)
 • personer som registrerats för dold övervakning
 • personer som söks för deltagande i ett rättsligt förfarande.
 • personer som är efterlysta för verkställighet av utdömd frihetsberövande påföljd.

I SIS II finns även uppgifter om diverse objekt som är anmälda försvunna, stulna eller på annat sätt är eftersökta och ska beslagtas eller användas som bevismaterial i brottmål.

Exempel på objekt är

 • fordon
 • registreringsbevis
 • registreringsskyltar
 • båtar och båtmotorer
 • flygplan
 • vapen
 • containrar
 • industritillbehör
 • sedlar
 • värdepapper
 • pass och id-handlingar.

I Sverige har polisen, Tullverket och Kustbevakningen tillgång till alla typer av registreringar i systemet.

Ambassader/UD och Migrationsverket har tillgång till registreringar gällande personer som är Schengenspärrade och Transportstyrelsen har tillgång till uppgifter rörande fordon, registreringsbevis och registreringsskyltar.

Relaterat innehåll