Sök

Regionalt samarbete i Sveriges närområde

Polisen deltar i flera regionala samarbeten i Sveriges närområde. Ett väletablerat nordiskt polissamarbete, samarbete runt Östersjön samt polissamarbete inom ramen för EU:s östliga partnerskap.

Nordiskt polissamarbete

Det nordiska polissamarbetet är väletablerat och leds av de nordiska rikspolischeferna. Olika nordiska arbetsgrupper arbetar för att möjliga synergier ska tillvaratas och för att operativa samarbeten ska kunna inledas.

Exempel på projektarbetsområden

  • internet - och cyberbrottslighet
  • utrustning och material
  • kriminalteknik
  • utbildning.

Dessutom finns sedan flera år ett nära samarbete mellan länderna genom att sambandsmän från polismyndigheter och tullverk är utstationerade tillsammans i ett flertal länder (Polis och Tull i Norden - PTN).

Ett nordiskt land kan på så sätt representera övriga nordiska länder utomlands. Det är ett praktisk och effektivt sätt att samarbeta i praktiken.

Samarbete runt Östersjön

The Baltic Sea Task Force on Organised Crime

The Baltic Sea Task Force on Organised Crime (BSTF) inrättades vid Östersjötoppmötet 1996 av stats- och regeringschefer, representerande 11 länder.

Syftet med BSTF är att underlätta bekämpandet av organiserad brottslighet i regionen. För arbetet i BSTF ansvarar regeringschefens personlige representant, som för Sveriges del är den internationella chefsförhandlaren hos inrikesministern.

Operativa kommittén ska genomföra och utveckla det operativa samarbetet

1998 bildades Operativa kommittén under BSTF. Operativa kommittén ska genomföra och utveckla det operativa samarbetet, där Sverige deltar med representanter från Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

OPC-arbetet samordnas nationellt av en särskilt utsedd koordinator (OPC-koordinator), som sedan 1 januari 2017 återfinns hos Polismyndigheten.

Arbetet styrs av en regional strategisk arbetsplan samt Europols hotbildsanalys (SOCTA). Exempel på samarbetsområden är bland annat bekämpning av narkotikabrottslighet, illegal invandring och människosmuggling, smuggling av tillgripna fordon samt internationella kriminella ligor.