Sök

Interpol - världens största internationella polisorganisation

Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet.

Interpol är en mellanstatlig polisorganisation med 196 medlemsländer och därmed världens största internationella polisorganisation.

Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Organisationen är den enda som har mandat och teknisk infrastruktur för att dela polisinformation globalt.

Medlemsländerna samarbetar inom ramen för respektive medlemslands nationella lagstiftning i kombination med Interpols regelverk. 

I enlighet med Interpols konstitution får inte organisationen eller medlemsländerna hantera ärenden som har politiska, militära, rasistiska, eller religiösa förtecken.

Interpols högkvarter, generalsekretariatet, ligger i Lyon, Frankrike. Sedan 2015 finns även ett kontor i Singapore (Global Complex for Innovation, IGCI) som fokuserar på cyberkriminalitet och innovation.

Länder delar information för effektivare brottsbekämpning

Genom Interpol och dess säkra kommunikationssystem I-24/7 har svensk polis tillgång till kommunikation med Interpols generalsekretariat och samtliga medlemsländer samt Interpols databaser.

Databaserna innehåller information om till exempel internationellt efterlysta personer, stulna/förkomna/återkallade resedokument, stulna fordon, stulna konstföremål och stulna vapen. Det finns också ett dna- och fingeravtrycksregister samt en bilddatabas över sexuella övergrepp på barn.

Med hjälp av Interpols så kallade ”notiser” kan man eftersöka personer av olika anledningar, till exempel personer efterlysta för brott, försvunna personer eller oidentifierade avlidna personer.

Samarbetet skapar bättre förutsättningar för medlemsstaternas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer gränsöverskridande brottslighet. 

Nationella operativa avdelningen samordnar i Sverige

I varje medlemsland finns en nationell byrå som är den utpekade kontaktpunkten med generalsekretariatet, regionala kontor och medlemsländerna. Sveriges Interpolkontor finns vid SPOC på den nationella operativa avdelningen (Noa). SPOC är bemannat dygnet runt.

Relaterat innehåll