Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Fonden för inre säkerhet/Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Fonden för inre säkerhet 2014-2020

Förbättrad säkerhet, gränskontroll och kvalitetssäkrade viseringar.

Fonden för inre säkerhet 2021-2027

Motverkar terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet.

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021-2027

Förbättrar gränskontroll och kvalitetssäkrar viseringar.