Sök

EU-fonder

Polismyndigheten ansvarar för EU-fonder. Läs mer om hur fonderna bidrar till ökad säkerhet i Sverige och EU.

Fonden för inre säkerhet Programperiod 2014-2020

Förbättrad säkerhet, gränskontroll och kvalitetssäkrade viseringar.

Fonden för inre säkerhet (ISF)

Motverkar terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet.

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI)

Förbättrar gränskontroll och kvalitetssäkrar viseringar.